sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Siulittaasup Naalakkersuisoqarfiata Inatsisinut immikkoortortaqarfianut Inatsisileritooq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 03-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-07-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-80589266
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Politi, forsvar og retsvæsen

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret, til at indgå i varetagelsen af Lovafdelingens opgaver, herunder juridisk faglig sikring af lovgivning, sagsbehandling og lovfortolkning.

Formandens Departement
Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for hjemtagne sagsområder. Den lovgivende magt er hos Inatsisartut, og den udøvende magt hos Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts administration er p.t. opdelt i 11 departementer.

Formandens Departement betjener den grønlandske regeringsleder og sikrer koordineringen af regeringens politik, regeringens forslag til parlamentarisk behandling, samt gennemførelse af projekter og udredninger på tværs af departementerne.

Lovafdelingen
Lovafdelingen arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
 • Lovkvalitets og lovteknisk sikring af forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Afholdes af kursen inden for lovkvalitet, lovteknik og andre juridiske emner.
 • Forvaltningsretlige opgaver på tværs af Naalakkersuisuts departementer.
 • Juridisk rådgivning af Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersuisuts departementer, herunder ved udarbejdelse af juridiske notater og responsa.
 • Understøttelse af det parlamentariske samspil mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut, herunder deltagelse i lovforberedende udvalg.
 • Koordination af Inatsisartuts samlinger, herunder anmeldelse af Naalakkersuisuts punkter til samlingerne.
Som jurist i Lovafdelingen vil du derfor få et dynamisk job i Formandens Departement.

Om dig
 • Er uddannet cand.jur. med god teoretisk baggrund. Nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Har stor interesse for offentlig ret i bred forstand, særlig forvaltningsret og persondataret.
 • Har lyst til at indgå i et lille team med andre juridisk velfunderede og engagerede kolleger.
 • Er god til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger.
 • Kommunikerer godt både mundtligt og skriftligt.
 • Har et godt humør og trives i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.
Dansk/Grønlandsk dobbeltsprogethed vil være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Orlov
Ansatte i stat og kommuner i Danmark har krav på tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Ansøgningsfrist: Mandag, den 27. juli 2020, kl. 12:00.

Tiltrædelse: 1. september 2020 eller efter aftale.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31/2020.

Yderligere oplysninger
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne kan du rette henvendelse til Retschef Jógvan Svabo Samuelsen på e-mail: josn@nanoq.gl eller på telefon (+299) 34 51 31.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia