sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Skattestyrelsen søger Administrativ medarbejder

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-03-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85353830
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

???Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
søger
Administrativ medarbejder

I Skattestyrelsen er en stilling som administrativ medarbejder ledig til besættelse pr. 1. maj 2024 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Skattestyrelsens afdeling for Skatte og Kontrol, Toldfunktionen Nuuk.
Du skal som administrativ medarbejder i Toldfunktionen have rutiner i afgiftsområdet og sætter kvalitet og selvstændighed i opgaveløsningen højt.
Du vil indgå i et team med medarbejdere i Nuuk, Ilulissat og Kangerlussuaq og vil få ansvaret for vores kunde-betjening og vedligeholdelse af vores  IT systemer. Det er derfor vigtigt, at du er en person, som søger sam-arbejdet med andre, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kunderne er i centrum.
Skattestyrelsen er landets øverste skattemyndighed som varetager driftsopgaver på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet.
Afdelingen for skatter og kontrol varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.
Du skal som administrativ medarbejder primært varetage følgende opgaver:

 • Kontrol af ind- og udførselspapir.
 • Behandling af ansøgninger om afgiftsrefusioner
 • Forestå vedligeholdelses betingelser om Toldfunktionens scannere, skibssikkerhedsudstyr, fælles mails og systemer.
 • Udvikling af interne manuelle blanketter til elektroniske blanketter og implementering
 • Forestå budgettering af tjenesterejser, ved indkøb og bestillinger af udstyr
 • Deltagelse ved planlægning og udvikling samt implementering af toldfunktionens interne og eksterne processer, systemer, planer og standarder
 • Vejledning og uddannelse af samarbejdspartnere, virksomheder mv.
 • Deltage i udgående toldkontrol opgaver efter behov
Du vil blive oplært i Skattestyrelsens følgende arbejdsopgaver:
 • Relevante lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
 • Kendskab til særlove om tilladelsesbetingede varer herunder cites produkter, råstoffer, medicin mv.
 • Fagsystemer, herunder internt- og eksterne IT-systemer, scannere og om e-VITA system
 • Procedurer og vejledninger samt instrukser  
 • Generelt deltage i planlægning om udførelse af kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
Kvalifikationer
Vi forventer at du som ansøger til stillingen besidder en naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være dialog med andre, fungere godt såvel i grupper som selvstændigt, har gode samarbejdsevner, er udadvendt, har gode sproglige egenskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.

Gode evner og viden om varehandel og om kundeservice vil ligeledes være en fordel samt indgående kendskab til Exel regneark, Word mv.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia