sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Socialpædagogisk Seminarium søger underviser

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 17-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85489183
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Har du mod på nye udfordringer? Så søg ind til en spændende stilling som underviser på Socialpædagogisk Seminariums afdeling i Nuuk.

Da vi har modtaget mange ansøgninger til alle vores uddannelser, udvider vi vores afdeling i Nuuk, og derfor søger vi en faglærer primært til vores erhvervsuddannelser ved PI/SPS Nuuk, med ansættelse senest den 1. august 2024.

Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) har afdelinger i Ilulissat og Nuuk, hvor hovedsædet er i Ilulissat. Seminariet har omkring 60 ansatte og har ca. 300 studerende på 8 forskellige uddannelser: dagtilbudsmedhjælperuddannelse, socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, Pædagogassistentuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse, rådgiver i socialt arbejde uddannelsen og special- og Socialpædagogisk Diplomuddannelse.

Vi søger en faglærer med stærke evner inden for koordinering, fleksibilitet, samarbejde og viser interesse for kontinuerlig udvikling.

Derudover forventer vi:

  • At du er uddannet pædagog på mindst bachelorniveau eller har tilsvarende uddannelse
  • At du har undervisningserfaringer med voksne
  • At du har taget pædagogikum
  • At du er god til samarbejde og løsningsorienteret
  • At du kunne tage ansvar og arbejde selvstændigt

Vi tilbyder:
  • En uddannelsesinstitution, som er i udvikling og hele tiden søger muligheder frem for begrænsninger
  • En organisation med teamstruktur, medindflydelse og ansvar for opgaveløsning, samt har en dynamisk og inkluderende arbejdskultur, hvor vi værdsætter forskellige perspektiver og ideer.
  • Engagerede og dygtige kolleger i og på tværs af de forskellige afdelinger ved PI/SPS.
  • Sociale arrangementer og teambuilding- aktiviteter for at fremme samarbejde.
  • En hverdag, hvor der også er plads til gode grin.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder Lena Mathiesen Fly eller souschef på PI/SPS Marianne Nissen på telefonnr. +299 38 35 50 eller ved at sende e-mail til: allaffik@pi.sps.gl
Man kan får yderligere information om uddannelsesstedet via hjemmeside: www.pi.sps.gl

Ansøgningsfristen er: 7. juni 2024 kl. 08:00
Vedlæg ansøgning, CV, uddannelses- og kursusdokumenter og relevante dokumenter.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia