sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Socialrådgiver til Palliative Team, Dronning Ingrids Hospitals socialafdeling, Nuuk, Grønland (24-85)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 16-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588309
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen
Atorfiup taaguutaa: Socialrådgiver
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Dronning Ingrids Hospitals socialafdeling ”Sana Social” søger en uddannet socialrådgiver med palliativ funktion pr 01.04. 2024 til en fuldtidsstilling eller efter nærmere aftale.

Vi søger dig der er uddannet socialrådgiver og har lyst til at tværfagligt samarbejde med hospitalets øvrige ansatte om svært syge patienter og løsningen af eller hjælp til deres sociale problemstillinger.
I denne stilling vil du indgå i Hospitalets ny oprettede Palliative team.
Mødetiden er 8-16 på alle ugens hverdage. 

Om os:     

Stillingen er organisatorisk placeret under Psykiatrisk område, der huser psykiatrisk
ambulatorie med et sekretariat, læger og psykologer tilknyttet , sengeafdeling A1 med 12 senge,
Psykiatrisk terapi og Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik.  

Psykiatrisk område ledes overordnet af en Ledende Overlæge og en Ledende 
Oversygeplejerske. 

Sana Social ledes til daglig af en Ledende Socialrådgiver og leverer ydelser til alle hospitalets afdelinger dvs. til patienter med behov for socialfaglig bistand. Sagsbehandling sker i tæt samarbejde med patientens hjemkommune.

Palliativt team er et nyoprettet tværfagligt team, der skal bestå af en læge, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, og fysio-/ergoterapeuter, så vidt muligt med speciale i palliation. Teamet er fysisk placeret på DIH i Nuuk. Det palliative team har landsdækkende funktion og servicerer derfor samtlige uhelbredeligt syge patienter i Grønland, der er visiteret til et palliativt forløb. Desuden fungerer de som vejledende og rådgivende i forhold til palliative behandling for hele SHV i Grønland.

I forlængelse, skal der ansættes en Socialrådgiver i psykiatrisk område, med en særlig palliativ funktion, og med tilknytning til medicinsk område. Den palliative funktion forventes at omfatte:
Rådgivning, vejledning og sagsbehandling af sociale og palliative problemstillinger. Opfølgning på udvikling af gængse regler i forbindelse med palliative problemstillinger, som plejeorlov, hjælpemidler, terminalerklæringer, tilkald af pårørende osv.

Overskueliggøre for det palliative team, hvilke rettigheder denne patientgruppe tilkendes i love og forordninger, således at alle borgere i Grønland behandles ens, og således at vi kan bistå borgere i at ansøge om den hjælp de har brug for og ret til i forbindelse med Livstruende og uhelbredelig sygdom.
Der vil være en del arbejde i forhold til de palliative patienter, der opholder sig på Det Grønlandske Patienthjem i København, idet deres symptombyrde på det sociale område ofte er meget tung og kompleks.

Socialrådgiveren der ansættes i denne stilling vil have en delt funktion dvs arbejdsopgaver mellem Det Palliative Team og Sana Socials generelle arbejdsopgaver både i somatiske afdelinger samt i psykiatrisk afdeling.

Vi tilbyder:      

 •   En stilling der kræver stor selvstændighed og gode samarbejdsevner
 •   Et arbejdsmiljø hvor trivsel, sikkerhed, faglig- og tværfaglighed og personlig udvikling vægtes
 •   højt. 
 •   Kompetenceudvikling gennem vejledning, sparring, supervision og kurser
 •   Medlemskab af velfungerende personaleforening


Du vil i dagligdagen skulle beskæftige dig med følgende opgaver:
 •   Socialfaglig data indsamling og social anamnese 
 •   Rådgivning og vejledning til indlagte patienter
 •   Ansøgninger 
 •   Føre tilsyn med den psykiske syge sociale forhold under indlæggelser
 •   Være kontaktled til kommunernes socialforvaltninger, pensionskontorer og handicapafdelinger i socialt relaterede arbejdsopgaver
 •   Dokumentere i elektronisk patient journal.


Vi søger dig der:
 •   Er uddannet socialrådgiver
 •   Er dobbeltsproget (Grønlandsk – Dansk)
 •   Der kan rumme og har erfaring med svære problemstillinger relateret til uhelbredelig livstruende sygdom, tab og traumer, sorg og krise, samt eksistentielle problemstillinger.
 •   Har kendskab til den sociale lovgivning og erfaring med socialt arbejde i Grønland
 •   Kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
 •   Er tillidsvækkende og god til at indgå i en professionel omsorgsfuld relation
 •   Kan kommunikere klart og tydeligt
 •   Kan lide udfordringer og er kreativ
 •   Har kendskab til IT på brugerniveau


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-85

Startdato: 1. april 2024
Ansøgningsfrist: 15. marts 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Socialrådgiver Kristine Jensen Mørch på tlf. (+299) 34 41 60 efter kl.12. dansk tid eller på e-mail: krmo@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia