sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Specialeansvarlig sygeplejerske stilling i distriktspsykiatrien, Ikaarsaarfik i Nuuk, Grønland (24-202)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588977
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du en sygeplejerske med hjerte for kroniske og sårbare psykiatriske patienter, som brænder for at gøre en forskel i et område med stort udviklingspotentiale? Har du gode relationelle evner og elsker en afvekslende arbejdsdag, hvor du både arbejder selvstændigt og i teams? Så er det måske dig vi søger.

Vi er et distriktspsykiatrisk tilbud for borgere i Nuuk, der har én eller flere psykiatriske diagnoser, og som arbejder ud fra en kontaktpersons-ordning. Vi vil gerne arbejde henimod et større fokus på recovery, bl.a. via psykoedukation, for at støtte op om øget livskvalitet på trods af psykiske sygdomme.
Vores kontor er placeret i psykiatrisk område ved Dronning Ingrids Hospital.

Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 08:00-16:00 i hverdagene, hvor man indgår i vagter på sengeafdelingen hver 6. weekend.

Derudover vil der være en fornem opgave i at være medansvarlig, for at sikre fagligheden for den psykiatriske patient i hele Grønland, ved at indgå i et tværfagligt sparringsforum med kollegaer indenfor psykiatrien, via teams.

Vi tilbyder:

 • Gode og stabile kollegaer, der løfter i flok
 • Grundig introduktion og en afvekslende hverdag 
 • Din egen patientportefølje
 • Muligheder for udvikling af det faglige tilbud.


Vi søger dig, der:
 • Arbejder selvstændigt og selvledende
 • Kan etablere relationer og fremmer tryghed i samarbejde 
 • Er uddannet sygeplejerske, gerne specialuddannet og med erfaring fra psykiatrien
 • Kan holde hovedet koldt og hjertet varmt i akutte situationer.


Om os:
 • Ikaarsaarfik er en del af et landsdækkende ambulatorie, der har ansvar for at sikre patienters mestring i livet, i et akut- og kronisk psykiatrisk forløb
 • Vi er en dynamisk og tværfaglig samarbejdsgruppe der løfter opgaver i flok, internt såvel som eksternt, f.eks. psykiatrisk sekretariat, lægerne og Kriminalforsorgen og boenheder
 • Vi har fokus på et anerkendende og fagligt arbejdsmiljø
 • Ikaarsaarfik ledes af en afdelingssygeplejerske, der indgår i et tæt lederteam i hele det psykiatriske område, hvorfor du vil opleve et samlet lederteam, der understøtter et stærkt kollegialt fællesskab.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-202

Startdato: 1. juni 2024, eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 8. maj 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Konstitueret Afdelingssygeplejerske, Tuperna Davidsen, på tlf. (+299) 34 48 07 eller på e-mail: TUDA@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia