sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Støtteperson søges til en voksen borger i eget hjem i Kulusuk

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589396
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa:
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Støtteperson søges til en voksen borger i eget hjem i Kulusuk.

 

En borger i Kulusuk mangler en støtteperson, der kan træde til hurtigst muligt.

Formålet med at borgeren får støttetimer, er at borger gennem støtte, bliver i bedre i stand til at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser. Som støtteperson skal du i samarbejde med borgeren være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, dette ved hjælp af støtte, ud fra borgerens handleplan.

Stillingen er på 40 timer i ugen og arbejdstiden ligger primært mandag til fredag kl. 9-17.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25.

 

Vi forventer du:

·Er engageret og har et positivt livssyn.

·Kan arbejde selvstændigt og er fleksibel.

·Har overblik og situationsfornemmelse.

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

 

Vi lægger desuden vægt på, at du:

·Er stabil og ansvarsbevidst.

·Er i stand til at arbejde selvstændigt.

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordelingen.

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft.

·Er god til at samarbejde.

 

Vi tilbyder:

·En arbejdsdag, hvor dagene ikke er ens.

·Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne

·Et job hos en glad borger, der i dagligdagen har brug for hjælp til at skabe en indholdsrig hverdag.

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Ann H.Pedersen, tlf. +299 367735 eller e-mail: anpd@sermersooq.gl eller Aksel Christensen e-mail: aksc@sermersooq.gl

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 537-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia