sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Studieadjunkt/-lektor til Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 17-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 08-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85489185
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet søger en studieadjunkt/-lektor i arktisk arkæologi og kulturhistorie. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Vi søger en studieadjunkt/-lektor i arktisk arkæologi og kulturhistorie til undervisningsopgaver ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Afdelingen for Kultur- og Samfundshistorie danner et sprogligt og kulturelt mangfoldigt forsknings- og læringsmiljø med 92 aktive studerende og tre fuldtidsansatte lektorer. Afdelingen tilbyder en tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse, der integrerer historiske, antropologiske, kultur- og samfundsvidenskabelige samt arkæologiske perspektiver. Det primære fokus i både uddannelser og forskning i afdelingen er rettet mod Grønland og det cirkumpolare Arktis.  

Ved afdelingen foregår undervisningen på grønlandsk, dansk og engelsk.

Afdelingen hører ind under Instituttet for Kultur, Sprog og Historie som omfatter yderligere tre afdelinger:

 • Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier
 • Afdeling for Teologi
 • Afdeling for Oversættelse og Tolkning
Kvalifikationskrav
 • Kandidatgrad i arktisk arkæologi eller relevant universitetsuddannelse
 • Relevant undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer på studieadjunkt/-lektor niveau
 • Indgående kendskab til arktisk arkæologi og kulturhistorie samt Grønlands og det cirkumpolare regioners kultur- og samfundshistorie
 • Sprogkundskaber på et højt niveau i grønlandsk, der muliggør undervisning på grønlandsk, samt dansk- og engelskkundskaber
Arbejdsopgaver vil primært bestå i:
 • Undervisning på bachelorniveau i fagene arktisk arkæologi, Inuitkulturer, valgfag og bachelorseminar
 • Vejledning og eksamination af studerende på bachelorniveau
 • Udvikling af faget
 • Deltagelse i det administrative og kollegiale samarbejde
 • Videreudvikling af uddannelsen i tæt samarbejde med afdelingens og instituttets øvrige ansatte
 • Evt. gennemføre selvstændig forskning, publicering og vidensformidling indenfor afdelingens fagområder
Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som studieadjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:    Curriculum Vitae
Bilag 2:    Dokumentation for eksaminer
Bilag 3:    Kontaktoplysninger på op til tre personer hvorfra, der kan hentes reference
Bilag 4:    Relevant dokumentation for forsknings- og formidlingsmæssige samt undervisningsmæssige kvalifikationer
Bilag 5:    Evt. en publikationsliste af faglig eller formidlingsmæssig karakter.

Vi tilbyder en stilling med spændende udviklingsmuligheder, herunder:
 • Adjunktpædagogikum
 • Faglig kompetenceudvikling
 • Afdelingslederfunktion
Ansættelsesprocedure
Samtlige indkomne ansøgninger vil blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte institutleder Mari Kleist ved Institut for Kultur, Sprog og Historie på tlf +299 38 56 45.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia