sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Sulisumik Meeqqerivik Kapisilinni pissarsiorpoq / Medarbejder søges til dagplejehus i Kapisillit

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588970
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Børn og unge
Atorfiup taaguutaa: Medarbejder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Børnehavepædagogik
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vi søger engageret og dedikeret pædagog eller socialhjælper eller ufaglært som har pædagogiske kompetencer søges til Kommuneqarfik Sermersooq dagplejehus i Kapisillit.

Personale har normering til 4 børn, og endnu har 3 børn i alderen fra 0-6 år.

Stillingen er fuldtidsstilling, og har reference til Institutions souschef i Meeqqerivik ”Umiaq”.


Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle et dagplejehus, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

Vores kendetegn for dagplejehus er: arbejde efter vores værdier, af disse:

·Rollemodel for andre øvrige personale.

·Tæt samarbejde med forældre.

·Arbejde ifølge Landtingsforordning nr. 62, 20/11-2023.


Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads

·Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

·Vi kan tilbyde en arbejdsplads mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter.


Vi forventer, at du:

·Er uddannet pædagog/socialhjælper

·Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

·Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre

·Er omstillingsparat

·Kan planlægge udviklende aktiviteter for børn


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Amalie Vahl Møller, tlf. +299 36 68 90 eller e-mail: avml@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket medJob nr. 390-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. maj 2024

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia