sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistent til 8 måneders orlovsstilling, Qaqortoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 16-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 06-05-2021
Suliffissamut ID normut: 330604977
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Atorfiup taaguutaa: Sundhedsmedhjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Da vores gode kollega, har valgt at søge orlov i en periode, søger vi én sundhedsassistent, der kan komme i en 8 måneders periode.

Kan du kun komme i en kortere periode, så skriv gerne alligevel. 

Regionssygehuset i Qaqortoq har plads til 18 patienter og er byens eneste sygehus. Vi har eksempelvis nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter. Som sundhedsassistent, er du primært ansat i sengeafdelingen, og indgår i skiftende vagter, og påtager dig sammen med de øvrige ansatte, almindelig sengeafdelings patient relaterede opgaver. Det kan være nødvendigt at hjælpe til i vores lægeklinik ind i mellem.

I dag- og weekend-vagter går du i vagt med sygeplejersker, mens nattevagten varetages sammen med en medhjælper.

Vi tilbyder:

  • Mulighed for faglig udvikling på en sengeafdeling, hvor der er blandede vagter
  • Fagligt udfordrende arbejde med en arbejdsdag, der ikke er ens fra gang til gang
  • Mulighed for faglig udvikling, da arbejdsopgaverne er mangeartede med eks. deltagelse ved operationer og ved røntgenfunktionen
  • En dejlig lille afdeling, hvor der er plads til smil 

Vi søger dig, der:

  • At du har en alsidig baggrund fagligt og ser gerne at du har været i Grønland før
  • At du kan arbejde selvstændig og bevidst om eget ansvarsområde
  • At du er fleksibel, omstillingsvillig og har mod på at lære noget nyt 

Om os:

  • Vi er et lille sygehus, hvor vi vægter det tværfaglige højt
  • Vores arbejdsdage er aldrig ens
  • Vi har tæt samarbejde med de andre funktioner på sygehuset, sundhedsplejen, fysioterapien, hjemmeplejen og mange flere

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-133 

Startdato: 1. juni 2021 eller snarest derefter 

Ansøgningsfrist:  6. maj 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Anniita L. Lynge på mail anlu@peqqik.gl eller Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl – begge kan træffes via telefon 00299-642211 efter klokken 13, dansk tid 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia