sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Sundhedshjælper til plejehjem i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq

Tasiilaq
Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589392
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allat
Atorfiup taaguutaa: Social- og sundhedshjælper
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrepleje
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked / Ældreområdet

 

Sundhedshjælper til plejehjem i Tasiilaq

 

Brænder du for at arbejde med ældre mennesker i tæt dialog med deres pårørende? Og er du en energisk og positiv person, der formår at yde god omsorg og pleje, samtidig med at du har overblik og lyst til at være underviser/supervisor for gruppen af ufaglærte, så er stillingen som sundhedshjælper ved plejehjemmet i Tasiilaq en rigtig god mulighed for dig.

 

Om plejehjem i Tasiilaq

Plejehjemmet har plads til 18 beboere. Der er ca. 28 ansatte på plejehjemmet, personelt består af en leder og en souschef, sundhedsassistent, sundhedsmedhjælpere, kantineassistent, barneplejerske, rengøringsassistenter, pedel samt ufaglært personale.

 

Stillingens indhold:

Vi søger en sundhedshjælper til at indgå i arbejdet med at yde nærværende og omsorgsfuld pleje for de ældre. God omsorg og pleje er vores absolutte førsteprioritet, og det kræver, at vi udvikler rammerne for den gode pleje og har blik for skarpe løsninger. I den udviklingsproces vil du spille en stor rolle i samarbejde med lederen og andre kollegaer.

Vi forventer, at du i samarbejde med lederen tager hånd om opgaven med at uddanne og udvikle det ufaglærte personale med henblik på at forbedre beboernes trivsel.

 

Plejehjemmet er inde i en udviklingsproces, hvor vi fokuserer på kompetenceudvikling, arbejdsglæde og stabilitet. Vi mener nemlig, at det har en positiv effekt på beboerne og medarbejdernes trivsel.

 

Vores forventninger til dig er:

 

·At du er uddannet sundhedshjælper

·At du har lyst til at arbejde indenfor ældreområdet

·At du har evner og motivation til at deltage i plejehjemmet

·At du har veludviklede tværfaglige samarbejdsevner

·At du vil varetage undervisningsforløb og være praktikvejleder for elever og studerende

·At du vil medvirke til at skabe et behageligt og inspirerende arbejdsmiljø

·At du arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

·At du arbejder fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

·At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

 

Vi tilbyder:

 

·Stor grad af ansvar og medbestemmelse

·Et tæt sammenspil med gode kollegaer

·Udfordrende opgaver

·Mulighed for personlig og faglig udvikling

·Arbejdstider omfatter som udgangspunkt hver 2. weekend samt aften- og nattevagter (2-3 gange om ugen).

·God introduktion til opgaver, kollegaer og området

 

Arbejdstiden er 40 timer.

Stillingen refererer til den daglige ledelse af plejehjemmet. 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Gitte Kilime Maratse, tlf. 367725, e-mail giki@sermersooq.gl eller Souschef Susse Lorentzen, 367818, e-mail solo@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 508-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia