sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, Psykiatrisk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 26-05-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-05-2020
Suliffissamut ID normut: 330249391
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien i Grønland? Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer og udvikler af afdelingens sygepleje, så har du nu chancen for at blive en del af teamet ved at søge job som sygeplejerske på psykiatrisk sengeafdeling i Nuuk. 

Om afdelingen

Afdeling A1 er en del af psykiatrisk område i Nuuk. Overordnet består psykiatrisk område af en terapeutisk enhed og et ambulatorie for børn og voksne, der er i forløb med psykiater og psykologer. Rundt omkring i de Grønlandske sundhedsregioner er der en tilhørende distriktpsykiatri såvel som i Nuuk. Afdeling A1 modtager både akutte og elektive patienter fra alle regioner i Grønland og behandler alle former for sindslidelser. Der arbejdes på afdelingen ud fra en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen hvor kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, psykoedukation, relationer og netværk er i centrum.

Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, heraf 3 patienter i et skærmet afsnit. Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og en læge. Vi er et team bestående af sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassistenter, en fysioterapeut samt pædagoger. Vi anser det tværfaglige samarbejde for væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i det elektroniske patientjournalsystem Cosmic. 

Ønskede faglige kvalifikationer:

  • Autorisation som sygeplejerskeInteresse for psykiatrisk sygepleje
  • Kvalitetsbevidst og engageret
  • Fleksibel og omstillingsparat
  • Gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
  • Evne til at skabe god patientkontakt

Vi tilbyder:

  • God introduktion med mentorordning, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
  • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. undervisning supervision og refleksion
  • Et særligt tilrettelagt udviklingsforløb for dig, hvis du er ny i psykiatrien
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening
  • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte

Om DIH og Psykiatrisk Afdeling: Dronning Ingrids Hospital, er det nationale hospital placeret i Nuuk og kaldes i daglig tale DIH eller SANA. Dronning Ingrids Hospital er inddelt i 4 områder: Psykiatrisk Område, Medicinsk Område, Kirurgisk Område og Akutområdet. Psykiatrisk afdelingen (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit samt 7 pladser til dagpatienter. Afdelingen er den eneste specialafdeling for psykisk syge i Grønland og modtager derfor patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter. Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område som også består af et ambulatorie med læger og psykologer, socialrådgiver, en psykiatrisk ergoterapi og en distriktspsykiatri. Læs mere om DIH på sundhedsportalen www.peqqik.gl 

Du kan også læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om andres erfaringer med at bo i Grønland. 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-144 

Ansøgningsfrist: 1 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Send os også gerne en ansøgning, hvis du er interesseret i et vikariat. 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Rikke Krog rikr@peqqik.gl eller på tlf.: +299 52 26 89 efter kl. 13.00 dansk tid. 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia