sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske, start 15.05.2021, Nanortalik, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 16-04-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-05-2021
Suliffissamut ID normut: 330604976
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Nanortalik, Grønlands sydligste by, søger en kollega snarest muligt, gerne til fast stilling - kan du kun komme i et par måneder, så skriv alligevel. 

Nanortalik sundhedscenter ligger i Grønlands sydligste by og er modtagerafdeling for byens borgere.

Arbejdsområderne dækker vidt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i sygeplejekonsultationerne samt skadestuearbejdet. Som sygeplejerske er det primært dag-og aftenvagter efterfulgt af tilkaldevagter, derudover arbejder du så hver anden weekend. 

Du vil komme til at arbejde i en anden kultur, hvor arbejdssproget er primært dansk.

Vi tilbyder:

  • Spændende fagligt udfordrende arbejde med fokus på patienten
  • Du kommer til at arbejde med alle aspekter af sygeplejen
  • Et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi er gode til at hjælpes ad 

Vi søger dig, der:

  • Gerne har alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje
  • Er åben og fleksibel, har lyst til udvikling og gerne undervisning
  • Kan lide at arbejde med et smil

Om os:

  • Vi er en dejlig lille arbejdsplads med samlet 19 ansatte
  • Vi kan klare meget sammen ved vores tværfaglighed
  • Vi er mange fastansatte medarbejdere 

Oplysninger om kommunen kan du finde på www.kujalleq.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-128 

Startdato: 15.05.2021. 

Ansøgningsfrist:  7. maj 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 efter klokken 13 dansk tid eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(56).pdf

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads. 

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk 

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia