sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Paamiut, Grønland (24-201)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 23-05-2024
Suliffissamut ID normut: 331588978
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du til vandreture i dejlige omgivelser? Eller til at sidde på en solbeskinnet plet? Eller måske til en tur i fitness?

Så er et vikariat på Dronning Margrethes Sundhedscenter i Paamiut, noget for dig.

Vi søger en sygeplejerske med start 23. maj 2024, i 3 måneder eller efter aftale.

Vi har løbende brug for sygeplejersker, så har du først mulighed for start senere på året, finder vi også ud af det.

Paamiut har ca. 1250 indbyggere. I sundhedscentret er der ansat 1 læge, 3 sygeplejersker, 2 sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, tolke, portører samt rengøringspersonale. Dronning Margrethes Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Sermersooq, hvor Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, er det største.

Sundhedscentrets opgave er at varetage sundhedsfremme, forebyggelse samt undersøgelse og behandling. En del opgaver, varetages af støttepersonalet der er specielt oplært i eks. røntgen, planlagte blodprøver mm. Som sygeplejerske varetager man konsultations- og skadestuearbejde, ligesom man varetager arbejde med indlagte patienter i sengeafdelingen og apoteksfunktion. Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb foretages. Der er fuldt udstyr til nødkirurgi, hvis vejret skulle forhindre en evakuering.

Som sygeplejerske i Paamiut har man ca. 10 døgnvagter/måned, hvor man er på tilkald fra hjemmet fra kl. 16:00 – 08:00.
Der er gode og engagerede kolleger. Der er tale om et varierende og meget spændende job med gode muligheder for udvikling - både personligt og fagligt.

Vi søger sygeplejersker der:

  • Har bred erfaring, og gerne akuterfaring
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Har gode samarbejdsevner og er fleksible
  • Kan lide nye udfordringer.


Vi tilbyder:
  • Introduktion og sparring via de andre sygeplejersker og lægen ansat i sundhedscentret
  • Mange forskellige og spændende udfordringer
  • Storslået natur.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter.

Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-201

Startdato: 24. maj 2024, eller efter aftale
Ansøgningsfrist: 8. maj 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes hos Ledende Regionssygeplejerske, Inuuti Fleischer, på tlf. +299 34 44 20, eller på mail: inf@peqqik.gl eller Afdelingssygeplejerske, Hanne Nyborg, på tlf. +299 34 44 42 eller på mail: hny@peqqok.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia