sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Grønland (22-175)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 05-05-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 29-05-2022
Suliffissamut ID normut: 331139128
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger to sygeplejersker i fast stilling eller i vikariat fra d.15. august 2022 til sundhedscentret i Qeqertarsuaq.

Qeqertarsuaq ligger i Region Disko på Diskoøen i Nordvestgrønland.

I regionen ligger også 3 andre byer og 7 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qeqertarsuaq der ca. 800 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

Det er ikke et krav, at man skal være grønlandsktalende, der vil være tolkebistand, når det er nødvendigt for patientkontakten.

Sundhedscenteret i Qeqertarsuaq varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejersker og sundhedsassistent
 • Laboratorium, som betjenes af oplært personale
 • Røntgenrum, som betjenes af portør og servicemedarbejder
 • Livsstilsambulatorie
 • Sundhedspleje, Svangreambulatorie og Vereria som varetages af sundhedsassistent

Vi tilbyder:

 • Sundhedsfaglige opgaver, der spænder bredt og omfatter alle slags patientkategorier.
 • Godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat, som bidrager med faglig sparring og som modtager dårlige patienter, når det er nødvendigt
 • En god introduktion, som planlægges efter dine behov

Vi søger dig, der:

 • Har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • Er selvstændig, ansvarsfuld og handlingsorienteret
 • Sætter pris på nye udfordringer og er fagligt velforankret
 • Er engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor

Om os:

 • En lille arbejdsplads med tæt samarbejde tværfagligt
 • Mulighed for at arbejde bredt med sygeplejen
 • Qeqertarsuaq er en dejlig lille by, som byder på flot natur og friluftsliv
 • Du vil sammen med afdelingssygeplejersken og vikarsygeplejerske indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet (fast rul ca.10 vagter pr måned) og dagvagt hver 3.weekend.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthedDet Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk         

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-175

Startdato: 15. august 2022 eller derefter

Ansøgningsfrist: 29. maj 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL, eller Afdelingssygeplejerske Nuka Mølgaard på tlf. (+299) 921211 eller mail: NUKM@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia