sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til stilling med særlig funktion, Livsstilsambulatoriet på Aasiaat sygehus, Grønland (22-166)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 01-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-06-2022
Suliffissamut ID normut: 331131767
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Livsstilsambulatoriet på Aasiaat sygehus søger sygeplejerske til stilling med særlig funktion.

 • Søger du nye faglige udfordringer og tid til dine patienter, og banker dit hjerte for forebyggelse og sundhedsfremme?
 • Søger du en stilling, som er vagtfri med daglig arbejdstid fra 8.00-16.00?
 • Søger du en stilling, som stiller krav til din faglighed og evner som koordinator for patientforløb for patienter med livsstilssygdomme og Tuberkulose?
 • Søger du en stilling, som giver mulighed for at præge det fremtidige tilbud til livsstilspatienter i Grønland?
 • Og søger du en stilling med mulighed for rejseaktivitet med jobbet?

Så har Livsstilsambulatoriet i Aasiaat det rette tilbud med denne nyoprettede sygeplejerskestilling.

Vi ønsker en sygeplejerske med lyst til at indgå i styrkelse af indsatsen for livsstilspatienterne i Livsstilsambulatorie i Aasiaat.

Livsstilsambulatoriet er netop blevet øget i ressourcen til dette arbejde og skal fremover betjenes af 3 ansatte – du kommer derfor til at arbejde sammen med en sundhedshjælper og en sygeplejerske, som begge har arbejdet i Livsstilsambulatoriet gennem flere år.

Vi ønsker en sygeplejerske som er godt forankret i arbejdet med behandling, monitorering og vejledning af livsstilspatienter. Som sygeplejerske i livsstilsambulatoriet arbejder man meget selvstændigt med alle patientforløb, og har altid mulighed for at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere, samt Steno Diabetes Center Grønland, og de retningslinjer, som centret har udarbejdet.

Vi ønsker en sygeplejerske med evner og lyst til at arbejde med Forebyggelse og Sundhedsfremme i en bredere sammenhænge, og som kan inspirere til indsatser på disse områder i samarbejde med det kommunale Forebyggelsesudvalg.

Det vil være en fordel, hvis vores nye sygeplejerske er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.

Men for den rette ansøger er det ikke et krav.

Vi tilbyder:

 • En stilling i et velfungerende Livsstilsambulatorie
 • En dagligdag hvor vi tilstræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
 • Introduktion og grundig oplæring. 
 • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde og den faglig udvikling er i fokus

Vi søger dig, der:

 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
 • Har fokus på det gode patientforløb, samt patientsikkerhed
 • Kan lide at arbejde tværfagligt
 • Har alsidige sygeplejefaglige kompetencer, samt et indgående kendskab til livsstilsygdommene Diabetes 2, Hypertension og KOL
 • Har interesse for at arbejde med Tuberkulosepatienter
 • Er indstillet på at hele region Disko er arbejdsplads, hvilket vil give rejseaktivitet

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk        

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-166

Startdato: d.1. august 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: d. 15. juni 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske, Suzanne Rasch, på tlf. (+299) 894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL eller Afdelingssygeplejerske, Hanne Underbjerg Hjaltalin, på tlf.(+299) 894317 eller på e-mail: HUB@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia