sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til Kombi-stilling Kangaatsiaq Sygeplejestation og Aasiaat Sygehus, Grønland (24-94)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 21-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 25-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588371
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Region Disko søger sygeplejersker, som har lyst til at arbejde i en delt stilling med 2 måneder på Aasiaat sygehus og 1 måned på Kangaatsiaq sygeplejestation. Stillingen er ledig fra og med 1. april og fortløbende resten af året.

Region Disko ligger nord for polarcirklen i Nordvestgrønland. I regionen ligger 3 byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere. Sundhedsvæsnet i regionen spænder derfor bredt, og det vil der være mulighed for at arbejde med i denne stilling.

Vi søger erfarne og engagerede sygeplejerske, som vil indgå i arbejdet i sengeafdelingen og ambulatoriet på Aasiaat Sygehus og i sygeplejekonsultationen på Kangaatsiaq Sygeplejestation.

På Aasiaat sygehus arbejder vores sygeplejersker som generalist-sygeplejersker. Vi har en god normering, hvilket sikrer at vi har tid til patientforløbene. Som sygeplejerske kan man gøre en stor og positiv forskel for den enkelte patient. Man bliver en del af et lille regionssygehus og kan forvente en hverdag med ansvar og uforudsigelighed, da vi modtager alle typer af patienter fra både Aasiaat by og resten af region Disko. Stillingen er planlagt med 40 timer om ugen i blandede vagter – DV, AV og NV – samt hver 2. weekend.

På Kangaatsiaq Sygeplejestation tilbyder vi et job i et lille sundhedscenter, som klarer alle patientnærer opgaver – akutte henvendelser, behandling af almindelige infektioner, små skader som flænger og belastning af bevægapparatet, tilsyn på alderdomshjemmet, apoteks-udlevering, lab-opgaver og telemedicin med læger, jordemoder og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Der er tæt kontakt til Aasiaat Sygehus – vagtlægen kan altid kontaktes ved behov. Du får et lille team af kollegaer – en sundhedsassistent, en sundhedshjælper, en tolk og en servicemedarbejder venter på at modtage dig på sundhedscentret.

Vi søger dig, der:

  • Har en alsidig og solid erfaring indenfor sygeplejen, og som sætter pris på nye udfordringer
  • Kan arbejde selvstændigt og med overblik – også i akutte situationer
  • Har lyst til at indgå i mange forskellige opgaver, og samtidig være med til at udvikle og styrke sygeplejen på begge matrikler.


Om os:
  • Vi tilstræber en dagligdag med et respektfuldt og anerkendende samarbejde
  • Vi er fælles om et godt arbejdsmiljø og har fokus på at forbedre det via en aktiv arbejdsmiljøgruppe. Kommandovejene er korte og det vil altid være muligt at henvende sig til ledelsen
  • Din kommende ledelse vil være synlig, og vil også kunne bruges som sparringspartner.


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-94

Startdato: 1. april 2024 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 25. marts 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 894271 og på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia