sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker til medicinsk sengeafsnit M, længerevarende vikariat eller fastansættelse, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland (22-181)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 09-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-06-2022
Suliffissamut ID normut: 331141558
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger sygeplejersker der har mod på en længere ansættelse i det grønlandske sundhedsvæsen. Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af tre til seks måneders varighed. Vi kan tilbyde ansættelse fra 1. juli 2022 eller efter aftale.

Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

Hele medicinsk afdeling er normeret til 26 sygeplejersker og 14 sundhedsassistenter. Vi har følgende subspecialer: infektionsmedicin, onkologi, gastroenenterologi, nefrologi og kardiologi.  

Vi tilbyder:

  • Løbende introduktion til et bredt speciale
  • At være medspiller i et team med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient
  • Tid til patienterne og en helhedsorienteret sygepleje
  • Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum
  • Fælles tværfaglige tavlemøder, godt kollegaskab og samarbejde
  • Et afsnit med stor fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen.

Vi søger dig, der:

  • Er engageret og deltagende teamspiller
  • Brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement
  • Forholder sig positivt undrende til hverdagens udvikling
  • Trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet koldt i travle situationer

Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq. Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge. Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere. Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium.

Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og tre afdelingssygeplejersker. 

Du kan læse mere om organiseringen af Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om nogle af de tidligere ansattes erfaring med at flytte og arbejde i Grønland.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthedDet Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation. Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside eller www.peqqik.gl/fagpersonale/ansættelse

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-181

Startdato: 1. juli, 1. august 2022 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 20. juni 2022 Ansøgninger behandles løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske M1 Cristal Warburg på tlf. (+299) 34 48 22 efter kl. 12.30 eller på e-mail: crwa@peqqik.gl eller Ledende oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på tlf. (299) 344787 efter klokken 12.30 eller på e-mail abj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia