sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejersker, vikariater 3 måneder, Aasiaat Sygehus, Grønland (24-97)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 21-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588369
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Vi søger sygeplejersker til vikariater på Aasiaat sygehus fra hhv 1.april og 15.april 2024, og gerne 3 måneder.

Region Disko

Region Disko omfatter Regionssygehuset I Aasiaat, 3 byer med sundhedscentre, samt 8 bygder. I Aasiaat by er der ca. 3.000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Du gør en forskel

Vi søger dig, der er klar på nye udfordringer. Arbejdet er alsidigt og du vil hurtigt mærke hvordan din funktion som sygeplejerske gør en forskel for byens borgere. Du bliver en del af et mindre regionssygehus, og du kan forvente en hverdag med meget ansvar. Dine arbejdsopgaver dækker et bredt område, hvor du udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejde. Du kan altså forvente at arbejde med både ambulante og indlagte patienter.

Du kommer til at indgå i rul med hver 2. weekend og 3-holdsskift.

Vi kan tilbyde:

  • Engagerede kolleger, der tilsammen har en bred faglig erfaring
  • En dagligdag hvor vi tilstræber et respektfuldt og anerkendende samarbejde
  • Introduktion og oplæring mens vi arbejder
  • En arbejdsplads hvor det kliniske arbejde og patientsikkerhed er i fokus


Som kommende kollega lægger vi vægt på:
  • At du kan arbejde selvstændigt og samtidig har gode samarbejdsevner
  • Har fokus på det gode patientforløb, samt patientsikkerhed
  • Kan lide at arbejde tværfagligt


Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-97

Startdato: 1. april eller 15.april 2024
Ansøgningsfrist: 15. marts.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske, Suzanne Rasch, på tlf. (+299) 89 42 71 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL eller Afdelingssygeplejerske, Trine Gammelgaard, på tlf.(+299) 89 22 11 eller på e-mail: TRGA@PEQQIK.GL

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia