sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tasiilami nutserisumik/oqalutsimik pissarsiorput

Kommuneqarfik Sermersooq

Ikkunneqarpoq: 11-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85429487
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret tolk/oversætter til MI Tasiilaq afdeling/ Forvaltning for Børn og Familier med tiltrædelse snarest efter aftale.


MI Tasiilaq er en afdeling under Forvaltning for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq. MI Tasiilaq har følgende afdelinger: Børn og Familie Afdelingen, arbejder med børn og ungesager i henhold til gældende lovgivning i området. Børnehuset hvor man arbejder med børn og unge der har været udsat for vold og overgreb samt deres forældre, herunder Børn og Familie Centret der arbejder med henviste familier og har også krisecenter. Tidlig Indsats der arbejder med familier med børn op til 3 år. Ungerådgivere der arbejder med henviste unge op til 18 år samt unge i efterværn op til 23 år samt plejefamilieteam der arbejder med plejefamilier.


Stillingen er en fuldtidsstilling. Sagsbehandler refererer til fagchef i MI Tasiilaq.


Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – oversætter/ tolk til at varetage en række opgaver herunder:

·Skal kunne simultantolkning

·Oversætte skriftlige opgaver

·Tolke ved klientsamtaler


Man skal påregne meget tolkning i samarbejde med psykolog, ved dennes klientsamtaler. Derudover skal man påregne skriftlige oversættelsesopgaver for sagsbehandlere.


Vi forventer at du:

·Er uddannet tolk/oversætter eller tilsvarende

·Har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne fremmedsprog, man vil prioritere kendskab/forståelse af østgrønlandsk

·Erfaringer med kontorarbejde

·Kunne tage på bygdeture til Tasiilaq´s bygder


Vi lægger desuden vægt på:

·Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

·Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

·Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

·Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

·Er god til at samarbejde bredt

·Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav


Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.


Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 79 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.


Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på
www.iserit.gl


Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:
Ansøgning mærket med
 Job nr. 358-24 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia