sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Tre AC-fuldmægtige/Specialkonsulenter søges til uddannelsesområdet ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 27-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85515017
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Tiltrædelsesdato er 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Vil du være med til at skabe fundamentet til at særligt unge får en uddannelse?

Udviklingen af uddannelsesområdet har høj politisk prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle og sikres kvalificeret arbejdskraft til det grønlandske arbejdsmarked. Uddannelsesafdelingen, enheden for tværgående projekter, data og analyse (TDA), søger nye kollegaer. TDA arbejder med sektorplanlægning, strategi, analyse og internationalt samarbejde på uddannelsesområdet.

Vi har en samarbejdskultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til opgaveløsningen i Departementet.

Stillingernes funktioner vil blive tilpasset kandidaternes kompetencer og profil. Groft sagt søger vi

 1. en profil med flair for tal og statistik,
 2. en profil med data erfaring og interesse for projektledelse og
 3. En profil med sans for internationalt samarbejde og projektmonitering.
Hvis du er åben, samarbejdsorienteret og har uddannelsesområdet som interessefelt, er du måske vores nye kollega.

Dine personlige kvalifikationer
Vi søger 3 AC-fuldmægtige/Specialkonsulenter, der er fagligt engagerede og har evnen og lysten til at indgå i samarbejdende teams, der vægter udvikling og samarbejde højt. Vi søger dig, som sætter en ære i at levere et solidt fagligt håndværk, og går struktureret til dine opgaver. Opgaverne spænder bredt mellem udviklingsarbejde og politisk betjening.

Vi ser gerne at du:
 • har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau, f.eks. cand.scient.soc. eller cand.scient.anth.
 • har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
 • kan sætte dig ind i store mængder af information på kort tid, samt videreformidle dette til en bred kreds af modtagere
 • har erfaring med internationalt samarbejde
 • har erfaring med at agere projektleder
 • har forudgående kendskab til uddannelsesområdet, eller har gode forudsætninger for at arbejde med uddannelsesområdet
 • har gode forudsætninger for at arbejde med den grønlandske kontekst
 • kan bevare overblikket også i komplekse processer
 • har erfaring med strategiudvikling og monitering
 • er stræk på det skriftlige, også på engelsk
Konkrete arbejdsopgaver er bl.a:
 • Bidrage til koordinering af uddannelsessamarbejde, både i Grønland og med internationale aktører
 • Udarbejdelse af statistik til afrapporteringer i både national og international regi
 • Udarbejdelse af nationale sektorplaner og -strategier på uddannelsesområdet
 • Afrapportering til, bl.a., departementets ledelse, Naalakkersuisoq, Inatsisartut og EU-Kommissionen
 • Deltagelse i Policy Dialogue møder med EU-Kommissionen
 • Deltagelse og udvikling af større og mindre analyseprojekter
 • Deltagelse i arbejdsgrupper, der har relevans for sektorstrategisk team, eller hvor teamets kompetencer kan bidrage til opgaveløsning
 • Koordinere og medvirke til at udarbejde årlige revisioner af Naalakkersuisuts Uddannelsesplan
 • Koordinere udviklingsprojekter
 • Udarbejde notater og andre besvarelser til politisk niveau, pressen m.m.
 • Koordinere Departementets arbejde og bidrag til samarbejdsaftalen med EU på uddannelsesområdet
 • Udarbejde sagsfremstillinger, politikker, strategier og retningslinjer til brug i organisationen
 • Bidrage med analyser i relation til uddannelsesområdet, samt i forhold til andre departementale processer
Der kan være rejseaktivitet forbundet med opgaveløsningen, både indenfor og udenfor Grønland.

Om arbejdspladsen:
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia