sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Udviklingsjordemoder, barselsvikariat, Dronnings Ingrids Hospitals Fødeafdeling, Nuuk, Grønland (24-284)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589386
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Jordemoder
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Brænder du for jordemoderfaget og udvikling? Så er det dig vi søger.

Vikariatet er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentlig i perioden d. 12. august 2024 til og med april 2025.

Du vil have funktion som stedfortræder for ledende jordemoder. Du arbejder tæt sammen med ledende jordemoder og obstetrisk ansvarlige overlæge, for at højne den faglige udvikling og kvalitet indenfor svangreomsorgen i Grønland.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være

 • I samarbejde med den ledende jordemoder bidrage til udvikling og kvalitetsforbedring af Svangeromsorgen med særligt fokus på det forebyggende og sundhedsfremmende område.
 • Medvirke til nytænkning og innovative løsninger i relation til svangeromsorgen i Grønland.
 • Udarbejde kompetenceplaner og forslag til kompetenceudvikling af jordemodergruppen i forhold til styrkelse af det forebyggende område
 • I samarbejde med den ledende jordemoder varetage udarbejdelse og revision af kliniske retningslinjer inden for svangeromsorgen.
 • Udarbejde årlig rapport over svangeromsorgen i Grønland samt gøre status for årets indsatser, herunder MANU og Tidlig indsats.
 • Kvalitetssikringsansvarlig jordemoder for screening af CFG og PCCB
 • Varetage administrative opgaver
 • Aktiv deltager i perinatal audit og UTH grupperne
 • Bidrage til oplysningsarbejde sammen med regionerne / sundhedsplejen, PAARISA vedrørende seksuel sundhed, familieplanlægning, uønsket graviditet og seksuelt overførte kønssygdomme
 • Medvirke til at tilrettelægge og evaluere de jordemoderstuderendes kliniske perioder i Grønland


Vi søger dig, der
 • Er autoriseret jordemoder, gerne med 5 års klinisk erfaring
 • Har relevant faglig efteruddannelse, foretrukket på Kandidatniveau i fx Jordemodervidenskab eller lignende
 • Har gode IT kompetencer indenfor Office-pakken
 • Har gode samarbejdsevner og er en stærk formidler mundtligt såvel som skriftligt
 • Er god til at involvere og motivere jordemødrene samt vores samarbejdspartnere
 • Evner at implementere og fastholde udvikling i klinisk praksis
 • Er velorganiseret, struktureret og selvstændig


Om os
 • Vi er et dynamisk og engageret team på 17 vagtbærende jordemødre og en ledende jordemoder. Der er altid 2 døgnvagter og vi assisterer hinanden til fødslerne.
 • Vi vægter nærvær og kontinuitet i graviditet og fødsel højt.
 • Vi har et godt sammenhold og vi prioritere en god omgangstone og det sociale samspil på afdelingen højt. Vi har blandt andet fælles morgenmad hver fredag, betalt af afdelingen.
 • Vi glæder os til at arbejde sammen med dig!


At arbejde som jordemoder på fødeafdelingen i Nuuk og i Grønland er kendetegnet ved selvstændigt jordemoderarbejde og at der er tid til ro og nærvær. Vi arbejder for bevarelsen af den normale fødsel, et god samarbejde på tværs af faggrupper og for at hjælpe de sårbare familier bedst muligt.

Fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er et mindre speciale fødested med ca. 500 fødsler årligt, hvoraf ca. halvdelen er visiteret fra kystbyerne grundet komplikationer eller manglende beredskab.

Vi har en sectiofrekvens på ca 12% til trods for den store andel af komplicerede gravide. De grønlandske fødende har ry for at føde flot og hurtigt, hvilket også er det vi oplever.

Den grønlandske fødekultur kendetegnes ved en stor andel af ukomplicerede graviditeter, hurtige fødsler og stor opbakning fra familien og den gravides netværk, oftest har den fødende mange med til fødslen og de er gode til at give den omsorg den fødende har behov for.

I konsultationerne har vi mulighed for kontinuitet, da vi som jordemødre følger den gravide og partneren fra starten af graviditeten, oftest fra uge 9 hvor vi laver journaloptagelse af en times varighed. Vi følger den gravide gennem hele graviditeten og tilbyder jordemoderkonsultation i uge 12+22+28+32+36+38+40 af 30 min varighed. Derudover tilbydes MANU, forældreforberedende undervisning der er særligt tilrettelagt til de kommende forældre i Grønland.

Vi lægger stor vægt på at have og opretholde et godt og trygt læringsmiljø.

Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=24-284

Startdato: D. 12. august 2024
Ansøgningsfrist: D. 17. juni 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende jordemoder Aininaq Willesen på tlf. (+299) 34 40 82 eller på e-mail: aniw@peqqik.gl 
Husk tidsforskellen på 3 timer, når klokken er 12.00 i Danmark er den 9.00 i Grønland.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia