sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommune Qeqertalik

UTOQQAAT ILLUAT Kangaatsiami FORSTANDERISSARSIORPOQ / Forstander til alderdoms- og plejehjemmet i Kangaatsiaq

Kommune Qeqertalik

Kangaatsiaq
Ikkunneqarpoq: 11-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-09-2020
Suliffissamut ID normut: 330327191
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq, Aqutsineq, Pisortani allaffissornikkut aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: Plejehjemsforstander
Misilittakkat - Annertunerusumik: Arbejdsledelse
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq

KOMMUNE QEQERTALIK, KANGAATSIAQ, UTOQQAAT ILLUAT    FORSTANDERISSARSIORPOQ

 

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq, utoqqaat illuat forstanderimik pissarsiorpoq 1. september 2020 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

 

Utoqqaat illuat, utoqqaallu immikkut paaqqutarineqartariaqartut angerlarsimaffianni 16-it missaanni sulisoqarpoq taakkununnga ilaapput utoqqarni angerlarsimaffinni ikiortit.

 

Utoqqaat illuat paaqqinnittarfialu najugalinnut 11-nut inissaqartitsivoq qasuersaartitamullu ataatsimut inissaqartitsilluni.

 

Inummik allaffissornikkut siulersuisuunikkullu ilinniarsimasumik misilittagalimmillu, kiisalu peqqinnissaqarfimmut tunngasutigut ilinniagaqarsimasumik pissarsiortoqarpoq.

 

Forstanderi INUIT-mi pisortamut attaveqartuuvoq, aamma kommunemi ataatsimoorussilluni paaqqinninnermi sullissivimmi suliatigut, aaqqissugaanikkut sulisoqarnikkullu aqutsinikkut akisussaasuulluni.

 

Forstanderi kommunemi ataatsimoorussilluni paaqqinninnermi sullissivimmi akisussaanermut qullersatut anguniakkat, suliffeqarfimmut killissat ineriartorteqqinnissaalu suliarisussaassuai.

 

Immikkoortuni suliassai akisussaaffiilu

Ataatsimoorussilluni sullissiviup ataani immikkoortunut tamanut qullersatut akisussaavoq, tamatumani aningaasaqarnermut, najugalinnut, sulisunut, napparsimasunik paaqqinninnermut qullersatut akisussaalluni.

 

Suliassai pingaarnerit:

Suliassanut siulersuisuuneq agguaassinerlu

Napparsimasunik paarsinerup pitsaassusaata isumannaarnissaa

Missingersuutit naatsorsuutillu

Illup iluani avataanilu ataatsimiititsisarneq

Sulisunut pissutsit

Nakkutilliineq

Ineriartortitsinissamut suliassat

Sulisunut ilinniarnissamut pikkorissarnissamullu neqeroorutit

Ilisimatitsineq/suliassanik suliarinninneq/ SU-mi malittarinninneq

Pillorissaanermi, tagiartuilluni peqqissaanermi atortorissaarutit

Pigaartutut piareersimaneq

 

Atorfik sulisunik aallussilluartunik suleqateqarluni suliassatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissaqarluarpoq. Atorfik ilungersornartunik suliaqarfiuvoq, suliatigut inuttullu unammillernartortaqarluni aamma kommunep siunissami utoqqarnut tunngassutilinnut suliassanut ineriartortitsinermut sunniuteqarnissamut periarfissaqartitsilluni.

 

Akissarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut

Akissarsiatigut atorfininnermilu atugassarititaasut pissapput isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.

 

Atorfinitsinneqartussamut ilaqutaqarpallu ilaqutaanut sulilernermut aamma ukiut 3-t atorfeqareernerup kingorna soraarnermut atatillugu angalanermut aningaasartuutinik akiliussisoqarsinnaassaaq, atorfik inissaqartitsivoq malittarisassat atuuttut naapertorlugit.

 

Atorfimmut paasissutissat erseqqinnerusut ukununnga saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput INUIT pisortarigallagaannut Sussi Adelholm oqarasuaat 872139 email: suad@qeqertalik.gl imaluunniit utoqqaat illuata ninguanut Martha O. Adelholm 872146 email: mols@qeqertalik.gl

 

Qinnuteqaatit ilinniarsimanermut allagartat, siusinnerusukkut suliffigisimasamut uppernarsaatit, kiisalu soraarummeersimanermut uppernarsaatit assilineri ilanngullugit kingusinnerpaamik 01.september 2020 nal. 12:00 uunga nassiunneqassapput:

Mail-imut uunga:

 

hr@qeqertalik.gl

 

Imaluunniit allakkatigut uunga:

 

Kommune Qeqertalik

Postboks 220

3950 Aasiaat

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut