sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vil du være sektionsleder af Fødevarestyrelsens nye kontor i Grønland?

Fødevarestyrelsen Nordjylland

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 24-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-06-2024
Suliffissamut ID normut: 331589318
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Aqutsineq
Atorfiup taaguutaa: Sektionsleder
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Fødevarestyrelsen er i fuld gang med at oprette et nyt kontor i Grønland, men vi mangler en sektionsleder! Har du lyst til at være en vigtig spiller i dette projekt? Vil du være med til at etablere og drive det nye kontor, så Fødevarestyrelsen kan løfte opgaverne i Grønland?

Vi søger en sektionsleder til at lede Fødevarestyrelsens nye kontor i Grønland. Stillingen er organisatorisk forankret i Fødevarestyrelsens enhed FødevareNord med tjenestested i Nuuk. Kontoret skal på sigt – udover sektionslederen - bemandes af fire til fem medarbejdere.

Arbejdsopgaverne på Grønland
Fødevarestyrelsens nye kontor skal varetage opgaver med tilsyn på eksportautoriserede fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer i Grønland. Opgaveporteføljen forventes udvidet med andre opgaver, f.eks. udstedelse af eksportcertifikater, udtagelse af prøver, godkendelse og tilsyn med foderproduktion.

Fødevarestyrelsen har allerede ansvaret for kontrol med eksportautoriserede fiskevirksomheder, men opgaven løses af FødevareNord med base fra Danmark. Fødevarestyrelsen har også ansvaret for grænsekontrollen i Grønland. Grænsekontrollen udføres af medarbejdere, der ansat ved Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland. På længere sigt er det meningen, at selvstyret skal overtage ansvaret for alle opgaverne.

Som sektionsleder for vores nye kontor får du ansvaret for den daglige og faglige udførelse af opgaverne samt direkte personaleansvar for gruppen af medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at du har ledelseserfaring og kan motivere, inspirere og inddrage dine medarbejdere i opgaveløsningen.

Din dagligdag blive præget af mange forskellige opgaver herunder at understøtte medarbejderne i den daglige drift. Der er derfor behov for, at du eksempelvis også kan udføre kontrol i eksportgodkendte fødevarevirksomheder.

Herudover får du en vigtig rolle med at etablere gode samarbejdsrelationer såvel i kontoret som mellem kontoret, andre myndigheder og samarbejdspartnerne i Grønland og Danmark.

En af dine første opgaver bliver opbygning af kontoret herunder rekruttering af de nye medarbejdere, hvor du skal sikre en god onboarding og relevant oplæring både til opgaverne, men også til kulturen i Grønland.

Du bliver en del af ledelsesteamet i FødevareNord, der består af fødevarechefen og syv sektionsledere. Du bliver også involveret i ledelsesopgaver tilknyttet kontorerne i FødevareNord i Danmark og på tværs af enhederne i Fødevarestyrelsen.

Om dig
Erfaring fra ledelse i en politisk styret organisation og arbejde med målstyring og optimering af effektivitet og ensartethed i opgaveløsningen er et must. Vi forventer, at du har et godt overblik, engagement og stærke relationelle kompetencer.

Vi ser gerne, at du:
• Har en relevant akademisk uddannelse og gerne som dyrlæge
• Kan strukturere dit arbejde og bevare roen i tilspidsede situationer
• Har flair for at arbejde med driftsopgaver og kan sætte klare mål for dine medarbejdere og dig selv
• Har en ledelsesstil, hvor anerkendelse og ordentlighed er nøgleord, og du omgås både medarbejdere, kolleger og kunder med naturlig venlighed og engagement
• Kan inspirere og understøtte videndeling og være sparringspartner for medarbejderne i det daglige

Har du så oven i købet kendskab til Grønland, har lyst til at være en del af den grønlandske kultur og måske endda kan kommunikere på det grønlandske sprog, er du et godt match til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen med tjenestested indtil videre i Nuuk, Grønland.

Du bliver ansat på individuelle vilkår med ugentlig arbejdstid på 40 timer om ugen dog uden højeste tjenestetid. Stillingen er en lønramme 36 med mulighed for forhandling af tillæg.

Du optjener ferie med løn efter den til enhver tid gældende landstingslov om ferie.

Der er pligt til at bebo tjenestebolig, der anvises af Fødevarestyrelsen. Boligen er umøbleret.

Du ydes til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler om frirejser (Aftale om frirejser af 20. april 1998). Med henvisning til cirkulære om feriefrirejser ydes der efter hver 12 måneders ansættelse en feriefrirejse til dig og din familie.

Du skal forvente, at der er en del rejseaktivitet forbundet med ledelsesopgaven både i Grønland og mellem Grønland og vores kontorer i Aarhus og Aalborg. Tjenesterejser honoreres efter de til enhver tid gældende regler for tjenesterejser i Danmark og Grønland.

Tiltrædelsestidspunkt
Der er brug for dig snarest muligt og gerne senest 1. oktober 2024.

Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og andre relevante dokumenter. Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i vores rekrutteringssystem på fvm.dk/job senest den 7. juni 2024.

Vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 12. juni 2024 og anden samtalerunde mandag den 17. juni 2024. Samtalerne afholdes i Glostrup eventuelt med mulighed for at deltage via skype. Test indgår som en del af rekrutteringsprocessen.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte fødevarechef Lasse Guldbrandsen på telefon 72 27 50 31 eller sektionsleder Susanne Frandsen på telefon 72 27 52 33.

Læs mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia