Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Farmaceut, Landsapotek, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

25-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330194493
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Ingeniøri & pinngortitalerineq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Har du mod på en personlig og faglig udfordring som farmaceut på Landsapoteket i Nuuk 

Vi garanterer en unik og spændende arbejdsplads, du aldrig har prøvet før

Da en af vores farmaceuter har valgt at skifte karriere, søger Landsapoteket i Nuuk en farmaceut til tiltrædelse 1.april 2020 eller efter aftale.

Om Landsapoteket

Landsapoteket tilbyder et godt arbejdsmiljø med 7 engagerede kollegaer. Vores hverdag er præget af mange forskelligartede farmaceutiske arbejdsopgaver, herunder også akutte opgaver af betydning for patientbehandlingen.

Kernefunktionerne er servicering af Dronning Ingrids Hospitals afdelinger samt ekspedition af lægemidler efter recept til Nuuks borgere.

Grønlands farmaceuter er ansat på Landsapoteket i Nuuk. Derfor er vores samarbejdspartnere sundhedspersoner i hele landet, og vi bidrager således med faglige sparring til farmakonomer, læger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker samt til sundhedsvæsenets ledelse. Du og dine farmaceutkollegaer er drivkraften ved udarbejdelsen af de årlige lægemiddelrekommandationer, såvel som overholdelse af disse og ved behandling af ansøgninger om afvigelser fra rekommandationerne. Landets rekommandationer er gældende både på hospitalerne og i primærsektoren.

Om jobbet

Vi tilbyder gode muligheder for at du kan videreudvikle dig fagligt og personligt. Du skal være med til at sikre, at Landsapoteket yder en kvalificeret rådgivning på det lægemiddelfaglige område til patienter og samarbejdspartnere.

Dine daglige arbejdsopgaver er:

 • Faglig sparring om lægemidler med kollegaer
 • Medicinservice – ansvarlig for mindst en afdeling
 • Ekspedition af lægemidler i skranken
 • Logistiske udfordringer - f.eks. ved fremskaffelse af livsnødvendige lægemidler
 • Udarbejdelse af lægemiddel rekommandationer
 • Dialog med specialer omkring lægemiddelforbrug
 • Support ved lægemiddelrelaterede funktioner i elektronisk patientjournal
 • Herudover vil der løbende være deltagelse i projekter som systematisk gennemgang af lægemiddelsortimenter, vejledning for afskaffelse af medicinaffald, procesoptimering ved distribution af vacciner, cytostatika etc.

Om dig

Vi søger dig som:

 • Har faglighed til at formidle viden om lægemidler
 • Har gåpåmod til nye udfordringer
 • Er løsningsorienteret, hvor løsningerne kan være utraditionelle
 • Er ansvarsbevidst og situationsfornemmelse

Vi forventer, at du bidrager til løsning af afdelingens samlede opgaver. 

Om dét at arbejde i det grønlandske apotekervæsen:

Arbejdssproget er overvejende dansk, med mulighed for tolkebistand om nødvendigt. Arbejdstiden er 8 – 16 på hverdage og med tilkaldevagt fra hjemmet hver 4. weekend. Medicinudvalget er fastlagt af Lægemiddelkomiteens rekommandationer, og skal i videst mulige omfang følges. Du har uden tvivl en masse spørgsmål – det samme har vi. Så hvis du er i tvivl, kontakt os og få en snak.

Om Nuuk

Nuuk en moderne by med et rigt byliv for hele familien med gode faciliteter som caféer, butikker, fritidsklubber, sportsforeninger, skilift, svømmehal, skoler, osv. Og lige udenfor Nuuk ligger den store grønlandske natur i form at et stort fjordsystem med høje fjelde. Søger du et anderledes arbejdsliv i spændende omgivelser, så er stillingen noget for dig.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-63 

Ansøgningsfrist: 28 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landsapoteker Inge Mortensen +299 34 48 71, mail: imt@peqqik.gl eller farmaceut Camilla Møbjerg Andersen +299 34 47 37, mail: cman@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.