Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Bioanalytikere, vikariater, Qaqortoq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

26-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330194949
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Ingeniøri & pinngortitalerineq, Allat
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Bioanalytiker til Qaqortoq 

Brænder du for laboratoriearbejde, almindelige kliniske/kemiske analyser og mikrobiologiske undersøgelser?

Til vores regionssygehus i Qaqortoq, Sydgrønland, har vi to ledige efterårsvikariater:  

  • 21. juli til 31. august 2020
  • 15. september til 22. oktober 2020

Regionssygehuset servicerer byens ca. 3.500 indbyggere samt de 6 tilhørende bygder og da laboratoriet ligger på vores ambulatoriegang, er der et naturligt tæt samarbejde med læger, sygeplejersker og andet sygehuspersonale.

Laboratoriet i Qaqortoq er et mindre kystlaboratorium, hvor vores to fastansatte bioanalytikere skiftes til at have weekendvagt hver anden weekend.

Laboratoriet er udstyret med moderne udstyr. Laboratoriet udfører de mest almindelige kliniske/kemiske analyser, og har ansvaret for egen blodbank samt de mikrobiologiske undersøgelser.

Det er en klar fordel, hvis du har været i Grønland før, men ikke et krav.

Læs mere om Qaqortoq her:

http://www.gjob.dk/Sundhedsv%C3%A6senet/Ansat-p%C3%A5-kysten/Qaqortoq

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-65 

Ansøgningsfrist: 1. september 2020 xxxx

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. (+299) 64 76 51 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL. Du er også velkommen til at kontakte vores to bioanalytikere på tlf. (+299) 64 22 11.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.