Sygeplejersker, vikariater fra 01.11.2021, Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

21-11-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-12-2021
Suliffissamut ID normut: 330874840
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

 
Oqarasuaat 000000000

Vi søger sygeplejersker i vikariater fra 1. november 2021 eller senere efter aftale.

Qeqertarsuaq ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet i regionen består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qasigiannguit bor der ca. 1100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

På Sundhedscenteret i Qeqertarsuaq varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 3 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejersker og sundhedsassistenter – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium, som betjenes af sygeplejersker og sundhedsassistenter efter oplæring
 • Røntgenrum
 • Veneria, Livsstilsambulatorie, Sundhedspleje og Svangreambulatorie

Vi tilbyder:

 • Sundhedsfaglige opgaver, der spænder bredt og omfatter alle slags patientkategorier.
 • Godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat, som bidrager med faglig sparring og som modtager dårlige patienter, når det er nødvendigt
 • En god introduktion
 • Lægebemanding af faste læger i rotation

Vi søger dig, der:

 • Har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • Er selvstændig, ansvarsfuld og handlingsorienteret
 • Sætter pris på nye udfordringer og er fagligt velforankret
 • Er engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor

Om os:

 • En lille arbejdsplads med tæt samarbejde tværfagligt
 • Mulighed for at arbejde bredt med sygeplejen
 • Qeqertarsuaq er en dejlig lille by, som byder på flot natur og friluftsliv
 • Du vil sammen med 2 faste sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet (fast rul ca.10 vagter pr måned) og tilkald hver 3. weekend

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=21-410

Startdato: 1. november 2021 eller senere efter aftale.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2022 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 894271 eller på e-mail: SZRA@PEQQIK.GL, eller Afdelingssygeplejerske Lotte Reimer på tlf. (+299) 914518 eller mail: LPIR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.