Hotel Sisimiut

Housekeeping

Hotel Sisimiut

Sisimiut
19-07-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-08-2022
Suliffissamut ID normut: 331160214
Suliassaqarfik: Akunnittarfik & neriniartarfik
Misilittakkat - Annertunerusumik: Daglig rengøring
Oqaatsit:
Danskisut Paasisinnaavakka
Tuluttut Paasisinnaavakka
Kallaallisut Paasisinnaavakka
Attaveqarfissamut paasissutissat

Hotel Sisimiut

Anette Lings
Aqqusinersuaq 86
Oqarasuaat 00299864840

RENGØRING 

Vi søger en rengøringsassistent til at indgå i vores housekeeping team, som står for al rengøring på Hotel Sisimiut.

 

For nærmere info kontrakt Sisse i receptionen. 

Ansøgningsskema på vores hjemmeside www.hotelsisimiut.com/jobs/

Løn: jf. GA’s vejledning for ”Timelønnede og Månedslønnede beskæftigede inden for Hotel- og Restaurationserhvervene”