Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Julevikariat, Qasigiannguit Sundhedscenter, Grønland (22-419)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

06-12-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-12-2022
Suliffissamut ID normut: 331428075
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vi søger en sygeplejerske til kort vikariat fra 15. december 2022 til 15. januar 2023.

Sundhedscenteret i Qasigiannguit varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejerskerne samt sundhedsassistenter – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium, som betjenes af sundhedsassistent og sygeplejerskerne efter oplæring
 • Røntgenrum, som betjenes af portørerne
 • Venerea, Livsstilsambulatorie, Sundhedspleje og Svangre ambulatorie som varetages af sundhedsassistenterne

Sundhedscentret er lægebemandede døgnet rundt. Det er ikke et krav, at man skal være grønlandsktalende, der vil altid være tolkebistand, når det er nødvendigt for patientkontakten.

Vi tilbyder:

 • Du får en god introduktion, som planlægges efter dine behov
 • Du får god tid til patienterne, og som sygeplejerske får man mulighed for at varetage hele forløb fra første kontakt til afslutning af behandlingen.
 • De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt og omfatter alle slags patientkategori.
 • Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 2 sundhedsassistenter, 1 læge, 2 tolke, 2 portører, 1 lægesekretær som også fungerer som tolk, samt 4 afdelingshjælpere og en servicemedarbejder til rengøring og vaskeri.

Vi søger dig, der:

 • har mod på at indgå i mange forskellige opgaver
 • er selvstændig og handlingsorienteret
 • sætter pris på nye udfordringer
 • er engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • vil indgå i arbejdet i sengeafdelingen, samt vejlede så vel faglærte som ufaglærte kolleger. 

Om os:

 • Qasigiannguit ligger i Region Disko i Nordvestgrønland.
 • I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qasigiannguit bor der ca. 1000 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere
 • Vi arbejder tværregionalt og har et godt samarbejde med sygehuset i Aasiaat
 • Du får en synlig ledelse
 • Du vil indgå i vagtberedskabet med tilkaldevagt fra hjemmet og dagvagt hver 3.weekend.
 • Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk          

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=22-419

Startdato: 15. december 2022.

Ansøgningsfrist: 15. december 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på tlf. (+299) 894271 eller på e-mail: szra@peqqik.gl og afdelingssygeplejerske Elie Kabalan på tlf. (+299) 914518 eller på e-mail elka@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL