Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Bygdeansvarlig Sundhedsassistent, Uummannaq Sundhedscenter, Grønland (24-680)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

28-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 18-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588070
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du arbejde med telemedicin og være bindeled mellem vores 5 bygder og Sundhedscenteret

Vi tilbyder en alsidig stilling, hvor du primært arbejde med konsultationer via teams, samt er med til at koordinere patientforløb fra bygderne.

Jobbet

Uummannaq har 5 bygder:

 • Saattut
 • Ukkusissat
 • Ikerasak
 • Qaarsut
 • Niaqornat


Dine opgaver er at visitere og besvar henvendelse fra bygderne via telemedicin, samt samarbejde med lægerne omkring behandling og samt planlægge patient videre forløb.

At kunne medvirke til at vejlede og rådgive vores kollegaer i bygden omkring sundhedsfaglig opgave i henhold til patienterne.

Bidrage med at sikre at pakke medicin og sygeplejeartikler til bygderne.

Der kan forekomme opgave på vores sundhedscenter, i enten sengeafdeling eller i ambulatorie.

Uummannaq Sundhedscenter

Der foretages ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokalbedøvelse foretages. Forebyggende arbejde varetages på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret.
Sengeafdelingen har plads til 10 indlagt og et mindre patienthotel, da der er tilknytte 5 bygder til Uummannaq Sundhedscenter.
Patienter som er indlagte, er i alle aldre, det kan både være medicinsk og kirurgiske patienter.

Om dig

Vi glæder os til at møde vores kommende kollega der:
 • Dobbelt sproget er ønskeligt, grønlandsk/dansk
 • Er uddannet sundhedsassistent eller social og Sundhedsassistent
 • Er positiv og har fokus på god kvalitet i plejen med udgangspunkt i den enkelte patient
 • Er engageret og har et godt overblik
 • Har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Er fleksibel og indstillet på at gøre en ekstra indsats, når det kræves
 • Kan lide en arbejdsdag med vekslende arbejdsopgaver
 • Ønsker at udvikle dig fagligt


Kvalifikationer
 • Gerne erfaring med akutsygepleje fra er sygehus/hospital
 • Hjemmesygepleje / psykiatri
 • Gerne bred faglig erfaring


Hvem er vi?

Du bliver del af et engageret og dygtigt team i et lille men velfungerende sundhedscenter. Du vil møde venlige kollegaer, som giver en god introduktion både fagligt og socialt i en spændende kultur. Sundhedsvæsenet fælles værdier er respekt, tillid, omsorg og faglighed.
Der er sygeplejersker, sundhedsassistenter, afdelingsmedhjælper, portør og læger. Derudover tolke, rengøring, køkkenpersonale og driftspersonale.
Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg og veneria klinik.

Uummannaq

Er smukt beliggende op af et fjeld og en af de nordligst beliggende byer i Grønland. Her bor ca. 2500 indbyggere fordelt i Uummannaq by og de tilhørende bygder. Byen er speciel med sit vartegn, hjertebjerget (Uummannaq), fiskeri og 3 fiskefabrikker. Ligger på et meget smukt sted og med meget venlige mennesker

Om vinteren kan du bl.a. kører på hundeslæde på isen, opleve nordlyset samt dage hvor solen ikke kommer over horisonten.
I sommer månederne er fiskeri, hvalsafari og sejlture populært. Fra maj til august kan du også opleve midnatssolen.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.
Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Find din overenskomst her:
http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-680

Startdato: 1. april 2024
Ansøgningsfrist: 18. marts 2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Fg. Ledende Regionssygeplejerske Ella Skifte tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail: ella@peqqik.gl og Koordinerende leder Jill Jensen tlf.: (+299) 52 52 95 eller på e-mail: jhje@peqqik.gl