Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Sanaartornermut immikkoortortamut suliniutinut aqutsisumik pissarsiorpoq / Projektleder til Anlægsafdelingen

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
12-02-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 04-03-2024
Suliffissamut ID normut: 331588255
Suliassaqarfik: Allat
Ilinniagaq: ,
Misilittakkat - Annertunerusumik: Engageret, Selvstændig, Stabil, Ansvar
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Periarfissaq tiguuk pingaarutilittut inissisimalernissamut Kommuneqarfik Sermersuumi.

 

Kommuniuvugut ineriartorneq uningaannarneq ajortoq, sanaartornermi aammalu sanaartugassalerinerup iluani ineriartorneq sikkeriartortoq, taamaattumik illit siunissami ineqarnermut attaveqaatersuutinut aamma sanaartornermut tunngasunik ilusilersueqataanissamut periarfissaqarluartoq.

 

Sanaartornermi immikkoortortaqarfik pissanganartunik suliassaateqarpoq, ujaasivugut suliniummik aqutsisumik pikkorissumik aamma pimoorussisumik immikkoortortamilu suleqatigiinnut nukittorsaataasussamik. Immikkoortortaq maannakkut tallimanik sulisoqarpoq sanaartornermullu pisortaqarluni.

 

Atorfik ullormut suliffiusussaq tamaat suliffiuvoq, qaninnertut ittorissavat immikkoortortami aqutsisoq.

 

Sulisorilerumallutit ujarpatsigit illit tassaasoq, sanaartornermi teknikkimik ilisimasaqarluartoq aamma attaveqatigiinnermi piginnaaneqarluartoq, oqaloqatigiinnerit aaqqissuulluakkat aqqutigalugit suliffeqarfimmi suleqatigiit aamma suleqatigisat naammassisaqarluartarmata. Saniatigut naliliillaqqissuuvutit aamma ajornartorsiutit suut pilertortumik qulaarneqartariaqartut suullu itinerusumik eqqarsaatigeqqaartariaqartut paasisarpatit.

 

Neqeroorutigisinnaasarput tassaavoq suliffik illit akisussaaffimmik tigusinissannut aamma suliniutinik namminersorlutit ingerlatsinissannut periarfissiisoq, ulluinnaallu illit nammineq sunniuteqarfigisinnaasatit. Saniatigut suleqatigiinnut soqutiginnittunut ilaalissaatit, sulianut tunngasunik isumasioqatigiinnernik ingerlatsinissamut piareersimasut suliffimmilu atugassarititaasut pitsaasuunissaannut tapersersuisoq.

 

Makkua suliassarivatit:
Atorfimmi aallaqqaataanit aalajangiinernik suliaqassaatit suliniutillu pilersinneqarlutik aallartinnerannit suliniutit naammassillutik tunniunneqarnerannut peqataasassaallutit. Allatut oqaatigalugu illit suliniutitit qanimut malittarissavatit.

 

Suliassatit makkuussapput:

·Sanaartukkani nutaani, allanngortitsinerni alliliinernilu sanaartortitsisutut atuuffimmik ingerlatsissaatit

·Kuuffissuarnik iluarsaassinerni aamma sanaartorfissagissaanerni mikinerni sanaartortitsisutut atuuffimmik ingerlatsissaatit

·Kommunip ingerlatsiviini assigiinngitsuni pilersaarutitut siunnersuutinut ikiuutissaatit

·Suliassat aserfallattaaliinermut tunngasut takkussuuttut

 

Suliniutit suliarineqartussat tassaapput suliniutit mikinerit 1 mio kr-inik nalilinnit suliniutit anginerit 50+ mio kr-inik nalillit, taakkunani illit kommunip ataqatigiissaarisorissavaatit suliniummut sinaakkutissatut pilersaarutit iluanni piffissaq, aki aamma pitsaassuseq eqquutsinneqarsinnaaqqullugit. Suliniutit kommunimi najukkani tamani agguataarsimasut ilinnit isumagineqartussaassapput.

 

Naatsorsuutigaarput:

·Sanaartornermi konstruktøritut, illussanik titartaasartutut ingeniøritut assingusumilluunniit ingerlaqqiffiusumik ilinniarsimassasutit

·Sanaartukkat naatsorsuinerillu teknikkikkut annertuumik piginnaasaqarfigigitit

·Qarasaasiamik, pingaartumillu Officemik atuinermik misilittagaqarluartutit

·Ukiuni arlalinni sulisimavutit kisianni ilinniakkamik naammassinnerlaatut atorfimmut qinnuteqarnissat aamma kaammattuutigineqarpoq

 

Inuttut illit nuannersumik tapersersuisuuvutit, ammasuullutillu attavigiuminartuuvutit aamma assigiinngitsutigut suleqatikkuminartuullutit.

 

Pingaartipparputtaaq:

·Ataatsikkut arlalinnik suliaqarsinnaassuseqartoq

·Allattariarsornikkut oqaatsitigullu ersarissumik attaveqarluarsinnaasutit

·Namminersullaqqissutit, saaffigiuminartutit, tunniusimasutit akisussaaffeqartuusutillu

·Suliassanut naleqqussarsinnaassuseqartutit

·Suliassatta ingerlanneqarnerini ingerlaavartumik ineriartortitsinermut pitsanngorsaanermullu suleqataasinnaasutit

·Marlunnik kalaallisut qallunaatullu oqaaseqartuuguit iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli

 

Tamatuma saniatigut ulluinnarni pisussat siumut ilisimaneqartannginnerat piareersimaffigissavat, tamatumanilu paasisimasaqarnissat ullullu ingerlanerani assigiinngitsunik suliaqarsinnaanerit pisariaqarpoq. Ataqatigiissaarisinnaasariaqarputit pilersaarutillu assigiinngitsut amerlasuut akuutinneqarnerat piareersimaffigalugu.

 

Uagut neqeroorutigaavut:

·Ingerlatsivik ineriartortuartoq.

·Immikkoortortaqarfik pissanganartunik allanngorartunillu suliassartalik

·Immikkoortortaqarfik suliffimmi avatangiiserissoq suleqatillu kajumissuseqarluartut

·Immikkoortortaqarfik ulluinnarni sunniuteqaqataasoq

·Atorfik suliassanut tunngasutigut inuttullu ineriartorfissatigut pitsaasunik periarfissaqarpoq

 

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit:
Atorfik ilinnut soqutiginaateqarpat atorfik pillugu tassungalu tunngasumik suliassat itinerusumik paasisaqarfigerusukkukkit uunga saaffiginninnissannut tikilluaqqusaavutit: Immikkoortortami aqutsisoq Inunngu Nielsen, oqarasuaat +299 36 74 21 imaluunniit e-mail: ninne@sermersooq.gl

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissamut inatsit naapertorlugu pisussaatitaaffeqarpoq. Inatsit naapertorlugu kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsippat atorfinitsitsineq aatsaat pisinnaavoq. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.

 

Akissaatinut atorfinitsitaanermullu tunngatillugu atugassarititaasut:
Akissarsiaqarnermut atorfinitsitaanermullu atugassarititaasut Namminersorlutik Oqartussani isumaqatigiissut atuuttoq, atorfininnerup nalaani Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu pineqartup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit.
Atorfinititsineq qaammatini pingasuni misiliutitaqassaaq
.

 

Inissaq:
Atorfininnermut atatillugu inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq.

 

Qinnuteqaat:
Qinnuteqaat qulequtserlugu
 Atorfiup ilisarnaataa 154-24-mik, ilinniagaqarsimanermut uppernarsaat siornatigullu sulisimanermut uppernarsaatit qinnuteqaammut ilanngullugit, qinnuteqaateqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani qinnuteqartoqassaaq.

 

Imatut qinnuteqaateqassaatit:
Atorfik qinnuteqarfigerusutat takugukku, uagutsinnut qinnuteqaammik nassiutissavat nittartagarput aqqutigalugu. Atorfimmut qinnuteqarfiginiakkannut link-i, atorfimmi inuttassarsiorneqartumi takusinnaavat.

 

Malugiuk: 
Qinnuteqaatit pappilissatigut mailikkulluunniit tiguneq ajorpagut, inussiarnersumik qinnuteqaatit nittartagaq aqqutigalugu nassiuguk.