Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Afdelingsleder - Socialforvaltningen, Ilulissat

Avannaata Kommunia

Ilulissat
08-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82776870
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik, Allaffik & allaffissorneq

Avannaata Kommuniani immikkoortortami aqutsisutut atorfik inuttassarsiorneqarpoq 1. December 2021 piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.


Atorfik allaffissornikkut inississimavoq Ilulissani illoqarfiani tassanilu nunaqarfittai ilanngullugit isumaginninnermut attuumassuteqartunut akisussaaffeqassalluni.


Suleqatinut qaninnerpaanut akisussaaffiit ilaatigut makkuussapput:

-      Immikkoortortaqarfimmi akunnerni pisortanut tamanut aqqutissiuilluni siunnersuilluni, pingaartumik isumaginninnikkut / aningaasaqarnikkut sullissinermi tunngasut.

-      Isumaginninnermi immikkoortortaqarfimmi akunnerni pisortaasut aningaasatigullu sullissisuusut attuumassuteqartut suleqatigiillutik ataatsimiinneranni peqataalluni.

-      Isumaginninnerup iluani sullissinermut tunngasut suliassat agguataarlugit misissorlugillu.

-      Qitiusumik isumaginnittoqarfimmiit peqqussuteqaatit, nalunaarutissat paasissutissallu tamarmik, tamatuma ataani isumaginninnikkut imaqarniliat, akigititaasut nutaat pillugit ilitsersuutitallit, tunngavilersuutit, maleruagassat taavalu suleriutsit kiisalu sipaarniuteqarnissami imaluunniit nukissanik allannguinissami suliassarititat akunnerni pisortanut sullissisunullu eqqortumik apuunneqarnissaat isumagalugit taavalu peqqussuteqaatit piaarnerpaamik ikkunneqartarnissaat isumagisarlugit.

-      Akunnerni pisortaasut sullissisullu uteqqiineri, oqaaseqaatai, isornartorsiutaat kiisallu isumassarsiai taavalu kissaataat isumaginninnikkut qitiusumut isumaginninnikkullu ataatsimiititaliamut uterteqqinneqartarnissaat isumagalugit.

-      Atuisut akiliisarneri assigiinngitsut tamarmik pillugit ilanngaatsittarnissaq aningaasaqarnermut fuldmægtigimik isumagineqartarnissaat qulakkeertarlugu (tamatuma ataani meeqqat inissinneqartarnerannut atatillugu angajoqqaat akiliutigisartagaat).

-      Suliffiup avataaniit suleqatigiinniit taavalu oqartussaniit (tamatuma ataani pingaartumik naammagittaalliuuteqartitsivimmi oqartussat) attaveqaqatigiinnerat akunnerni pisortat taavalu sullissisut akornanni ingerlanneqarrtarnissaa isumagalugu kiisalu inatsisit atuuttut naapertorlugit qanoq attaveqaqatigiinnermik ingerlatsisoqarsinnaaneranik suleqatit pisariaqartitsineratigut siunnersorlugit kiisalu kommunimi politikki maleruagassallu naapertorlugit ingerlanneqartarnera.

-      Isumaginninnerup iluani inatsisit nutaat takkuttartut pillugit ataavartumik akunnerni pisortat sullissisullu ilisimatittuartarnissaat isumagalugu taavalu inatsisissatut siunnersuutaasut tusarniutigineqarnissaanut nassiunneqartartut ilanngullugit. Suleqataasut uteqqiineranni tusarniaanerup akissutigineqarnerani tapertarititaat ilanngunneqassapput.

-      Akunnerni pisortaasut sullissisullu ilinniarsimassutsimikkut inuttullu ineriartorneranni tapersersorlugit ikiortarlugit, pingaartumik sulisut ataatsimiinneranni, ukiumut suleqatigiit ineriartorneranni oqaloqatiginnittarnerit (MUS) taavalu pikkorissartarnerni peqataasarnissaat isumagalugit, ilinniartitaanerni, isumasioqatigiinnerni, ataatsimeersuarnerni taavalu attaveqaatitigut ataatsimiinnerit.


Qaninnerpaamut qullersarisamut akisussaaffiit:

-Illoqarfigisami isumaginnittoqarfimmiit (tamatuma ataani isumaginninnikkut suliffeqarfinniit) isumaginninnermi ataatsimiititaliamut inassutaasut tamarmik qitiusumik isumaginnittoqarfimmut ingerlateqqinnissaat isumagalugit taavalu inassutaasut tamarmik paasissutissanik uppernarsaatinilli naammattunik imaqarnersut isumagalugit.

-Isumaginninnermi ataatsimiititaliami aalajangiunneqartut tamarmik immikkoortotaqarfimmi sullissisunit eqqortumik suliarineqarnersut isumagalugit

-Isumaginninnerup iluani inatsisissaq nutaaq tusarniutitut akissutip suliarinissaa tapertaalluni peqataaffigalugu.

-Isumaginninnermi isumaginninnikkut akiliutigineqartut tamarmik malinnaaffigalugit taavalu isumaginninnermi isumaginninnikkut naatsorsuuserinerup inissisimanera qaammatikkaartumik nalunaarusiortarlugit.

-Akunnerisani pisortaasut suleqatiginerisigut inissititerilluni allanngortiterinerit taavalu sipaarniuteqarnerit ingerlanneqarnissaat isumagalugit kiisalu pisariaqartillugu immikkut aningaasaliiffigisassaqartoqartillugu piffissaatillugu qinnuteqartoqarpat isumagalugit.

-Isumaginninnermi isumaginninnikkut missingersuusiornermut atatillugu ataqatigiisitsisuulluni taavalu missingersuutit pillugit kukkunersiuisuulluni. Akunnermi pisortaasut sullissisullu attuumassuteqartuusut tamarmik missingersuusiornissamut peqataanissaat isumagalugit.

-Isumaginninnermi isumaginninnikkut naatsorsueqqissaarutit tamarmik ataavartumik ilisimatitsissutigisarlugit.

-Isumaginninnikkut suleqataasunut tunngasut pillugit sulisunut suliassat suliarineqarnerini peqataasarluni; tamatuma ataani atorfinitsitaanermut, mianersoqqusinermut, soraarsitsinermut, atorfiit pillugit allagaqaasiornermut atatillugu il. Il.

-Naammagittaalliuutit tamaasa eqqarsaatigalugit qitiusumik isumaginnittoqarfimmi ataqatigiisitsisuulluni taavalu naammagittaalliutit piaartumik suliarinissaat eqqarsaatigalugit sullissisuniit uppernarsaatit pisariaqartinneqartut eqqortullu nassiunneqarnersut isumagisarlugit.

-Oqarasuaatikkut ataatsimiittarnerni ileqquusumik peqataasarnissaq taavalu immikkoortortaqarfimmi pisortaasut qitiusumilu aqutsisut isumaginninnerup iluani attaveqaatikkut ataatsimiittarneranni peqataasarnissaq.


Piginnaasat:

-Tulleriiaareqqissaarneq misissueqqissaarnerlu.

-Nukittuumik aqutsisinnaalluarneq (pingaartumik aporaannernut isornartorsiuinernullu atatillugu isumaginnissinnaaneq).

-Tatiginartuuneq, misigissutsitigut ilaliisinnaaneq

-Maligassiuilluartoq (takuuk malitussutsimut piumasaqaat)

-Attaveqarsinnaanermut piginnanerit pitsaasut

-Sunniussinnaneq pitsaasorlu, nammineq suliniuteqarsinnaasoq suliassat eqqarsaatigalugit.

-Ilisimasani ingerlateqqinnissaanut pikkoriffeqartoq.

-Eqqarsartaatsikkut nukittooq, allanngortitsinermut piareersimaneq.

-Ataatsimut isigalugu paasisimasaqartuuneq, eqaatsuuneq.


Akissarsiat atorfeqarnikkullu atugassarititat:

Atorfimmik piffissami matumani inissinniarneqarpoq.


Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarpoq.


Atorfimmut paasissutissat annerusut piniarneqarsinnaapput Avannaata Kommuniani Ilaqutareeqarnermut ingerlatsivimmi fagchef-i saaffiginninnermi, mail: klfl@avannaata.gl   imaluunniit tlf.nr.: 38 75 73.


Qinnuteqaat soraarummeersimanermullu allagartat attuumassuteqartut assilineri, CV kiisalu oqaaseqaatit inassuteqaatillu kingusinnerpaamik nassiunneqassapput 1. november 2021.