Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Køkken souschef - Unganartoq

Avannaata Kommunia

Ilulissat
18-10-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-11-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82834391
Suliassaqarfik: Isumaginnittoqarfik

Plejecenter Unganartoq Ilulissani Avannaata Kommuniani, Igaffimmi pisortap tullersortissaanik sulisussarsiorpoq, piaartumik imaluunniit isumaqatigiinnikkut inuttassarsiunneqarpoq.


Igaffimmi pisortap tullersortaata qaninnertut qullersarissavaa Unganartoq Plejecenter aqutsisoq.


Atorfeqartup annerusumik suliassai:


·Sulisoqarnikkut allaffissorneq

·Suliffissatut pilersaarusiorneq, sulinngiffeqarfissanik pulersaarusiorneq sulinermilu tiimi maleruagassat atuuttut aallaavigalugit sulisorisinnaatitaasullu

·Sulinermi isumannaallisaanermilu atukkat nalimmassarlugillu pitsanngorsaavigissallugit

·Illup iluani ilinniartitsinermi pilersaarusiorneq naammassinninnerlu

·Sulisunik nutaanik ilinniartitsineq

·Inuussutissanik pisiniarneq pilersaarusiornerlu:

·Nerisassiornissanut pilersaarusiamik inaarsineq

·Pisiniarnissanut pilersaarusiorneq nioqqutissanillu inniminniilluni allakkiornermik naammassiineq

·Inuussutissanik tamakkiisunik, oqitsunik kiisalu mianerisassanik nerisassiat il. Il ineqartunut illoqarfimmilu utoqalinersiutilinnut kommune–miik nerisassianik pajutsittartunut ilaasunut.

·Uninngasuutinik aqutsineq:

·Qerisunik nerisassamaatinillu aqutsineq, eqqiaanermut nerriviliornermilu atortussanik kiisalu marrarnik nerinermi atortunik kiisalu igaffimmi atortunil il. Il. Aqutsineq

·Eqqiaaneq aserfallattaaliinerlu:

·Qaffasinnerpaamik eqqiluisaarneq attattuassallugu

·Eqqiaaneq pilersaarusiorlugulu pilersaaruteqarnikkut malitsissallugu igaffimmi atortorissaarutitigut aammali naliginnaasumik


Atorfimmut immikkut piumasaqaatit:

·Ilinniarsimaneq igaffimmi assistenti assipajaavatulluunniit ilinniagaqarsimaneq

·Utoqqaat illuani igaffimmi ukiualunnik misilitagaqarsimasinnaaneq

·Akisussaassusilik, suleqatigiillaqqissoq, nutaaliorsinnaaq isumassarsiorfik, arajutsisaassusermik attassisinnaasoq nuanaartorlu, aamma ulapiffiup nalaani

·Utoqqarnik kiisalu aamma inersimasut timimikkut innarluutilinnut sullissinermi misilittangalik

·Namminersorluni sulissinnaasuseqarneq

·Suleqatiginnissinnaassuseqarneq

·Naammangittassuseq aammalu akuersaarsinnaassuseqarneq

·Eqqarsartaatsikkut patajaatsoq

·Tatiginartoq, tunniussimasoq kiisalu akisussaaffimmik ilisimaarinnittoq

·Maligassiusoq

·Najungaqartunut aammalu attaveqaatinut attaveqallaqqissuseq

·Aaqqiangiinngissutsinut suliarinnillaqqittoq

·Eqaatsumik suleriusilik kiisalu naleqqussarnissamut piareersimassuseqartoq


Atorfinitsitsineq akissarsiaqartitsinerlu:

Atorfininnermi atugassarititaasut Naalakkersuisut kattuffiullu isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu atorfinitsitaaneq pissaaq.


Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqarsinnaavoq.


Pinerlussimannginnermut uppernarsaatit, uppernarsaatit naammaginartut tunngavigalugit atorfinitsitaaneq pissaaq.


Paasissutissat annertunerusut:

Paasissutissat annertunerusut Plejecenter Unganartoq PisortaqRachel Reimer Jensen pissarsiarineqarsinnaapput  email: raj@avannaata.gl imaluunnit oqarasuaat +299 38 55 88


Qinnuteqaat ilinniarsimanermut allagartat, siornatigut atorfigisimasamut uppernarsaatit, kiisalu soraarummeersimanermut uppernarsaatit assilineqarneri ilanngullugit kingusinnerpaamik 15. November 2021 nassiunneqassapput Avannaata Kommuniata nittartangaa: Avannaata.gl/ledige-stillinger iserfingalugu allagarsiussami ”Atorfik una qinnuteqarfigiuk” toorneratigut.