Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Genopslag Aasiaat - Kommune Qeqertalik søger en Ingeniør-fagkoordinator

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
10-06-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 30-06-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-83708051
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq

Ilinniagaq aallaavigalugu ataqatigiissaarisutut illit Kommune Qeqertalimmi Inoqarfiup sulinerani ilinniagaq aallaavigalugu aqutsinermut akisussaaffeqassaatit. Kommunimi piginnaasat sutigut tamatigut kivinnissaat aamma ataqatigiissarnissaat atorfiup uuma siunertaraa

Atorfik INUA-ni inissisimavoq aamma illit qaninnertut pisortat tassaavoq pisortaaneq.

Qaninnerpaamik suleqatissatit tassaapput Inoqarfimmi suliassaqarfinni ataqatigiissaarisut allat, kiisalu suliassaqarfiit allat Inuit, Timi Tarni aamma Siunnerfik. Tamatuma saniatigut ataatsimiititaliani allatsit kiisalu suliassaqarfimmi soqutigisaqaqatigiit avataaneersut allat suleqatigineqassapput.

Suliassaqarfimmi aqutsisut aamma illoqarfiup iluani suliassaqarfinnut pisortat illit ilinniakkat tunuliaqutaralugu aqqutissiuutissallugit akisussaaffigaat aamma najukkani assigiinngitsuni suliassaqarfiup iluanut aqutsisut illoqarfimmilu suliassaqarfinnut pisortat akornanni ataqatigiissaarineq akisussaaffigalugu.

Ilinniagaq aallaavigalugu ataqatigiissaarisup suleriutsinik atuuffinnillu inerisaanissaq siuttuuffigissavaa; taakkua atuutilersinneqarneri ilanngullugit, taamaalilluni kommunip pingaarnertut anguniagai anguneqassapput

Ilinniagaq aallaavigalugu suliassaqarfiup aqunneqarneranut akisussaaffeqarnivit saniatigut kommunip suliassaqarfimmut suliniutai suliassaqarfinnut tamanut attuumassutillit pilersaarutaasa aqunneqarneri aamma illit aquttussaavatit. Ataatsimiititaliap Inoqarfiup Oqartussaasutut atuuffiit/Innuttaasunik kiffartuussivik, Inuussutissarsiorneq, ineqarniarneq, avatangiisit, Angallanneq, Attaveqaatit, Pilersuineq Suliffissaqartitsinerlu pingaarnertut atuuffigai.


Illit makku suliarissavatit aamma ulluinnaat ima imaqassapput:

-Kommunimi tamarmi suliassaqarfiup iluani ilinniagaq qaffasissusaanut tunngaviliinissamik suliaqarneq aamma atuutilersitsineq

  • Sanaartugassanik sullissineq
  • Periusissiornermi suliassat:
  • Suliariumannittussarsiuussinermi atortussat
  • Aserfallatsaaliinisamut pilersaarusiorneq
  • Ileqqoreqqusat

-Ataatsimiititaliamut sulianik saqqummiussassanik suliat ilinniagaq aallaavigalugu qulakkeerinninneq

-Kommunip ukiumoortumik pilersaarutaata ilusilersornera aamma najukkani ataasiakkaani atuutilersitsinermut akisussaaffimmik tunioraaneq

-Naalakkersuinermik suliallit aalajangiusaanik malitseqartitsineq tamatumalu kingorna ataatsimiititaliamut nalunaarusiorneq

-Naammagittaalliutinik sulianik ataqatigiissaarinnineq

-Tusarniaanermut akissutinik suliarinnittarneq

-Kommunimi ataatsimiititaliamut attuumassuteqartumut ataavartumut inassuteqaatit/ isumassarsiat pitsaassusaannik qulakkeerinninneq

-Suleqatigiissitanut aamma eqimattanut aqutsisutut inissisimasunut peqataaneq aamma ataatsimiititaliap, eqimattat aqutat il.il. ataatsimiinnerini pisariaqartinneqarpat ilinniagaq aallaavigalugu ataqatigiissaarisutut peqartaaneq

-Ilinniagaq aallaavigalugu qulequttat tigussaasut pillugit pilersaarusiorneq aamma ilinniartitsineq

-Ilinniagaq aallaavigalugu sutigut tamatigut inerisarneqarnissamik pisariaqartitsisut sussusersineri

-Angusanik malinnaatitsineq

-Suleriaatsinik nalimmassaaneq aamma nutarsaaneq

-Paasissutisseeriaatsit inerisarnerini piviusunngornerinilu peqataaneq, matumani ilinniakkap qaffasissusaanik pilersitsineq (-eqqinneq) imaluunniit inatsisinik atuutilersitsineq, pilersaarutit ingerlatat inerisarneqarneri il.il. pillugit aalajangigassat, pilersaarutit, suliniutit eqqarsaatigineqarput

-Naalakkersuinermik suliallit anguniagaasa qulakkeerneqarnerini akisussaaqataaneq

-Ilinniagaq aallaavigalugu ataqatigiissaarisut ataasiakkaat suliai tamarmiusut aqutsisooqatigiit suleriusaasa paasissutissiissutigineqarnerini atuutilersinneqarnerinilu peqataaneq

-Suliaqarfiup aalajangersimasup iluanut tunngasunik aqutsisooqatigiit ilisimatinneqarnissaat, peqataatinneqarnissaat imaluunniit attuumassuteqartunut aalajangiinissaat qulakkeernissaat


Ilinniakkat imaattuussasoq naatsorsuutigaarput:

-Attuumassuteqartumik ilinniagaqartutit, tunngaviusumik ingeniør-itut ilinniagaqarsimasutit

-Atorfimmik assingusumik misilittagaqartutit

-Pisortat ingerlatsineranni tunngaviusumik malittarisassanik aamma kommunit aqunneqarneranut inatsimmut attuumassuteqartunik ilisimasaqartutit


Inuk imaattuusutit aamma naatsorsuutigaarput:

-Attaveqallaqqillutillu suleqatiginnissinnaalluarputit

-Ineriartortitserusuttutit aamma ilinniakkat aallaavigalugu alapernaatsuusutit

-Kommuni aamma eqimattani suleqatigiissitaliani kommunip soqutigisai sinniisuuffigisinnaagitit


Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut, Timi Tarni-mi ataqatigiissaarisumut, Nikkulaannguaq Brandt-imut e-mail: nibr@qeqertalik.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.


Pinerlussimannginnermut uppernarsaat:

Una atorfik pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik pissarsiornissamut piumasaqaammik pisinnatitsissummik inatsisit ataanni inissisimavoq. Inatsit naapertorlugu atorfinitsinneqarneq aatsaat pisinnaavoq kommune pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik tigusaqarsimappat. Taamaammat maluginiaqqussavarput atorfininnissamut isumaqatigiissusiortoqarsinnaammat kommune pinerluuteqarsimannginnermut uppernarsaammik Politiinit aatsaat pissarsereerpat.


Akissarsiat aamma atorfininnermi atugassarititaasut:

Akissarsiat atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut atorfininnerup nalaani Naalakkersuisut kattuffiullu isumaqatigiissuteqarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit aaqqinneqassapput.

Atorfimmut atatillugu inissamik innersuussisoqarsinnaavoq, tassungalu qularnaveeqqut, ineqarnermut akiliutit, atuineq il.il. akilerneqartassapput, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Kommunit il.il. inissiaataanni najugalinnik ineqarnermut akiliuteqartitsisarneq pillugu malittarisassat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit. Atorfimmut atatillugu inissiamik ataavartumik atorfinitsitaanerup kinguninnguagut attartorneqartussamik attartortitsisoqarsinnaanngippat, sulisut utaqqiisaasumik ineqarsinnaatitaasut, utaqqiisaasumik inissaannik neqeroorfigineqassapput, tassungalu ineqarnermut, atuinermut il.il. qulaani taaneqartoq innersuussutigalugu akiliuteqartoqassaaq. Ineqarnermut akiliutit pillugit annertunerusumik paasisaqarniaraanni, atuineq il.il. ilanngullugit uunga innersuussisoqarpoq: ini@ini.gl.

Erseqqissaatigineqassaaq atorfinitsinneqarnerup uppernarsarneqarnerata kinguninnguatigut ingerlaannartumik initaarnissaq pisinnaanngimmat, aatsaalli inissaq pissarsiarineqarpat nuuttoqarsinnaalluni/ atorfinittoqarsinnaalluni. Malittarisassat atuuttut malillugit atorfininnermi angalanermut akiliussisoqassaaq aamma pequtit assartorneqarnerat akilerneqassaaq.


Piffissap qinnuteqarfiusup kinguninngua isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfik inuttalerneqarusuppoq.


Qinnuteqarfissaq ulloq kingulleq: 30. juni 2022


KOMMUNE QEQERTALIK PILLUGU

Kommune Qeqertalik 6.500-t missaanniK innuttaqarpoq, taakkua kommunimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu siammarlutik najugaqarput. Kommune sisamanik illoqarfeqarpoq arfineq-pingasunillu nunaqarfeqarluni. Illoqarfiit: Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq. Nunaqarfiit: Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akunnaaq, Iginniarfik, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Kangerluk.


Aasiaat pillugit: 

Kommune Qeqertaliup qullersaqarfia Aasianniippoq. Aamma Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia (GU) Aasianniippoq. Ukiut tamaasa pisartunik aaqqissuussisoqartarpoq, ukunannga: Midnight Sun Marathon, Nipiaa Rock Festival.


MALINNAAVIGITIGUT

Kommunip nittartagaatigut: www.qeqertalik.gl

Facebookimi quppernerput aqqutigalugu: https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

LinkedIn-imi quppernerput aqqutigalugu https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/ 


Qinnuteqaat

Maili atorlugu qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut Imaluunniit allakkatigoortunik.

Qinnuteqaat nassiuguk, CV, ilinniagaqarsimanermut- aamma pikkorissarsimanermut uppernarsaatit, kiisalu paasissutisst allat attuumassutillit uuma toorneratigut “Una atorfk qinnutigiuk"

upload-ernissa ajornartosutigigukku attavigiuk hr@qeqertalik.gl.