Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Er du vores nye kollega i Formandens Departement?

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
10-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 07-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85427446
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Bestyrelsessekretariatet
Grønlands Selvstyre er ejer af 13 aktieselskaber, hvis formål og aktivitet spænder et bredt erhvervsmæssigt felt. Selskaberne har en samlet omsætning over 12,5 mia. kr. årligt. Naalakkersuisut (Grønlands regering) varetager sin ejerrolle i samarbejde med Bestyrelsessekretariatet, som er organisatorisk placeret i Formandens Departement. Læs mere om bestyrelsessekretariatet i Naalakkersuisut.gl / Formandens Departement.
Bestyrelsessekretariatet skal i år implementere et styringsdokument for de selvstyreejede aktieselskaber, som er baseret på Forligsaftalen om Ejerskabspolitik 2023. Afdelingen står derfor foran spændende udviklinger.

Som kollega i Bestyrelsessekretariatet, vil dine arbejdsopgaver bl.a. blive:

 • Implementering og kontinuerlig vedligeholdelse af det kommende styringsdokument for de selvstyreejede aktieselskaber.
 • Løbende informationsindsamling og dialog med selskabernes ledelse samt analyse af selskabernes regnskaber, strategier, forretningsplaner mv.
 • Forberedelse af generalforsamlinger i de 13 selvstyreejede aktieselskaber, som indbefatter analyser og kommentering på selskabernes regnskaber, strategier, forretningsplaner mv., med henblik på afrapportering til Naalakkersuisut. Der vil i den forbindelse være en større koordinering mellem selskabets bestyrelse/direktion, embedsværket i selvstyret og Formanden for Naalakkersuisut. Understøtte Naalakkersuisut ved sammensætning og udpegning af bestyrelsesmedlemmer efter bestemmelserne i Forligsaftalen om Ejerskabspolitik 2023.
 • Medansvarlig for rådgivning til Naalakkersuisut i forhold til ejerskabsforholdet mellem de selvstyreejede aktieselskaber og Naalakkersuisut.
 • Udarbejdelse af taler, forelæggelsesnotater, orienteringer samt beslutningsoplæg.
 • Understøtte teamet i bestyrelsessekretariatet, ved udarbejdelsen af redegørelser vedrørende de selvstyreejede aktieselskaber.
 • Koordinering af de årlige møder og seminarer mellem ledelserne og bestyrelsesmedlemmerne samt relevante medlemmer af Naalakkersuisut. Derefter opfølgninger til de medvirkende parter.
Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse på kandidatniveaumed relevant erhvervserfaring. Det er en særlig fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold.

Vi forventer, at du har/kan:
 • Erhvervserfaring.
 • Arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver.
 • Lyst til at arbejde i en politisk-ledet organisation, der ofte er i mediernes søgelys.
 • Gode skriftlige færdigheder, samt evnen til at formulerer sig kortfattet og præcist.
 • Analytisk sans og overblik.
 • God til at samarbejde med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter på alle niveauer i såvel administrationen som i de selvstyreejede aktieselskaber.
 • Tage initiativ og hjælpe til fortsat at udvikle afdelingen.

Vi kan tilbyde: Du vil indgå i et team af engagerede kolleger i Formandens Departement, som er villige til at strække sig langt for at sikre kvalitet i det daglige samarbejde. Vi tilbyder:
 • Arbejdsopgaver indenfor mange grene af jura, erhvervsøkonomi og corporate governance.
 • Ansvar for egne opgaver og projekter.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Efteruddannelse efter behov og egne ønsker.
For den rette kvalificerede kandidat vil ansættelsen kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Ansøgning
Hvis du har spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte Lars Balslev på mail laba@nanoq.gl eller telefon + 299 34 51 15 / + 299 52 27 77.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 7. maj 2024. Da Departementet ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler sammensætningen i samfundet, opfordres alle uanset etnisk baggrund, alder og køn til at søge. Løn og ansættelsesforhold Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bolig Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.