Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Pædagog søges til Inuusuttut Inaat Qaqortoq

Namminersorlutik Oqartussat

Qaqortoq
02-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85463905
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Vi søger engagerede pædagoger eller med tilsvarende uddannelse, der gerne vil arbejde i en Grønlands Selvstyre ejet døgninstitution.
Til tiltrædelse 01. juli 2024 eller efter aftale.

Vi tilbyder

  • Forskelligartede arbejdsopgaver.
  • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling
  • Mulighed for deltagelse i kurser
  • Supervision
Vi forventer
  • At du er uddannet pædagog.
  • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger og ledelse.
  • At du har lyst til at være med til at skabe trygge og udviklende rammer for børnene.
  • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekendarbejde og koloniture.
For alle stillinger gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og en fordel med erfaring inden for døgnområdet.

Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til institutionen telefon 645647 eller inaat@nanoq.gl
Se Inuusuttut inaat under: www.uupi.gl

Ansøgningsfristen er 31. maj 2024

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.