Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Regnskabschef til Ilisimatusarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
15-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 05-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85485450
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Er du drevet af at få tingene til at gå op i en højere enhed?
Trives du med ansvar og kvalitet i dit arbejde?
Kunne du tænke dig et stort økonomiansvar i en stor organisation med et betydeligt budget - og mulighed for selv at skabe rammerne i dit job?
Hvis ja, så er stillingen som Regnskabschef på Ilisimatusarfik lige noget for dig.

Stillingen som Regnskabschef
Ilisimatusarfik søger en erfaren Regnskabschef til at lede og udvikle vores økonomiske strategier.
Dine ansvarsområder vil omfatte budgettering, økonomisk planlægning, regnskabsrapportering og overholdelse af gældende lovgivning.
Du får en alsidig hverdag, hvor du får ansvar for mange forskellige arbejdsopgaver:

 • Implementere økonomiske strategier ift. overordnede mål.
 • Ansvarlig for budgettering, udarbejdelse, overvågning og rapportering - i samarbejde med ledelsen.
 • Sikre nøjagtig og rettidig regnskabsføring og rapportering.
 • Overvåge alle regnskabsaktiviteter og foretage nødvendige justeringer.
 • Deltage i udviklingen af langsigtede økonomiske planer og strategier i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen.
 • Rådgive ledelsen og bestyrelsen om økonomiske beslutninger og konsekvenser.
 • Sikre overholdelse af alle relevante love og regulativer.
 • Udarbejde og præsentere økonomiske rapporter for ledelsen og bestyrelsen.
 • Identificere potentielle økonomiske risici og udvikle strategier i den forbindelse.
 • Implementere og optimere effektive økonomiske procedurer og systemer.
 • Medvirke til udvikling af Ilisimatusarfiks voksende økonomi omkring forskningsprojekter.
Stillingen som Regnskabschef er både meget hands-on - men den indeholder også rigtig god mulighed for at være med til at arbejde på et mere strategisk niveau i rollen som økonomisk sparringspartner for både ledelsen og bestyrelsen.

Kvalifikationer & erfaringer
 • Relevant uddannelse inden for økonomi, regnskab eller tilsvarende - f.eks. HD 2. del.
 • Solid erfaring med ledelse af økonomifunktioner.
 • Solid erfaring med udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning.
Vi søger en person, som
 • Har stærke analytiske og problemløsningsfærdigheder.
 • Har evne til at kommunikere komplekse økonomiske spørgsmål klart.
 • Er detaljeorienteret, selvstændig og proaktiv i sine arbejdsmetoder.
 • Har integritet og evnen til at lede og motivere et team i Regnskabsafdelingen.
Ilisimatusarfik tilbyder
 • Et spændende job med udfordringer og mulighed for både personlig og faglig udvikling.
 • Et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen.
Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende universitetsdirektør Per Arnfjord tlf. + 299 38 56 24. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36.

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291 og årligt Kr. 603.496.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en
rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om
godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.